Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Verspreiding belastende informatie over franchisegever onrechtmatig?

18 oktober 2017

Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat het verspreiden van belastende informatie door een ex-franchisenemer niet onrechtmatig is.

In deze zaak ging het om het volgende:

Een (ex) franchisenemer vorderde betaling van een geldbedrag uit hoofde van een onherroepelijk eindvonnis van zijn ex-franchisegever. Toen deze niet betaalde en beslaglegging ook geen succes had, vroeg de (ex) franchisenemer faillissement aan van franchisegever. Hierover informeerde hij twee collega franchisenemers. Onder druk van de faillissementsaanvraag betaalde franchisegever uiteindelijk alsnog.

In een daaropvolgende procedure vorderde franchisegever schadevergoeding van 300.000 euro. Volgens franchisegever heeft (ex) franchisenemer onrechtmatig gehandeld door andere franchisenemers op de hoogte te brengen van zijn geschil en door hen te melden dat hij faillissement zou aanvragen. Hierdoor zijn franchisenemers opgestapt en klanten vertrokken en is voor 300.000 euro schade geleden.

In eerste instantie werd de vordering door de Kantonrechter toegewezen, zij het dat het bedrag van de schade in een afzonderlijke procedure moest worden begroot.

Het Hof vernietigt het vonnis echter en wijst de vordering alsnog af. Daartoe stelt zij voorop dat de inhoud van de betreffende email niet onjuist is en dat deze slechts aan twee franchisenemers (een beperkte kring) en niet aan anderen is verzonden. Vervolgens overweegt het Hof dat de email weliswaar “enigszins” schadelijk is voor franchisegever maar dat dit (vooral) aan haarzelf is te wijten doordat zij niet (direct) heeft voldaan aan een onherroepelijk eindvonnis. Het Hof oordeelt dat onder deze omstandigheden geen sprake is van onrechtmatig handelen van de (ex) franchisenemer.

Deze zaak bewijst dat terughoudendheid is geboden bij het verspreiden van “negatieve” of belastende informatie over een ex contractpartner. Wil het verspreiden van belastende informatie niet onrechtmatig zijn dan zal tenminste moeten vast staan dat de informatie klopt en dat de verspreiding niet binnen een onnodig grote kring gebeurt. Verder zal er een gerechtvaardigd belang moeten zijn bij de verspreiding. Omdat de potentiële schade (zeer) groot en onomkeerbaar kan zijn, is het verstandig om (zeer) terughoudend en voorzichtig te zijn met de verspreiding van dergelijke berichtgeving!

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 18 oktober 2017