Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Aanbiedingsplicht

Vaak is afgesproken dat franchisenemer bij het einde van de franchiseovereenkomst zijn franchisevestiging moet aanbieden aan franchisegever. Franchisegever kan daarmee het behoud van de locatie voor haar organisatie veilig stellen.

Soms geldt de aanbiedingsplicht tegen een van tevoren vastgestelde koopprijs of formule. Voor het geval partijen er onderling niet uitkomen is dan meestal een procedure beschreven waarbij de koopsom bindend door deskundigen wordt bepaald.

De aanbiedingsplicht heeft grote gevolgen voor franchisenemer. Feitelijk betekent de aanbiedingsplicht dat franchisenemer zijn franchisevestiging “kwijt” is en op de locatie niet verder kan. En de vraag is of alle opgebouwde goodwill en investeringen worden uitbetaald.

Een beroep op de aanbiedingsplicht kan onredelijk zijn, bijvoorbeeld als franchisegever zelf oorzaak van een ongeldige beëindiging is. Ook kan een aanbiedingsplicht in strijd met mededingingswetgeving zijn. De aanbiedingsplicht geldt dan niet.

Franchisenemer doet er verstandig aan voorzichtig om te gaan met de aanbiedingsplicht; indien deze ten onrechte niet wordt nagekomen kan dat tot grote schadeclaims leiden.

Relevante Uitspraken

De Rechtbank Utrecht heeft beslist dat franchisenemer ten onrechte de vestiging niet heeft aangeboden aan franchisegever bij het einde van de franchiseovereenkomst. Op grond van de franchiseovereenkomst bestond er een aanbiedingsplicht. Sprake is van wanprestatie en franchisenemer moet boete (45.000 euro) betalen aan franchisegever.

De Rechtbank Arnhem heeft beslist dat een in de franchiseovereenkomst afgesproken aanbiedingsplicht in strijd is met mededingingsrecht. Aanbiedingsplicht dus niet geldig en franchisenemer hoeft onderneming en pand niet aan te bieden aan franchisegever.

De rechtbank Amsterdam heeft in kort geding beslist dat een C1000 supermarktondernemer verplicht is zijn winkel te koop aan te bieden aan franchisegever nu franchisenemer in gebreke is met betalingsverplichtingen jegens franchisegever. Dit is een tekortkoming in de franchiseovereenkomst die opzegging rechtvaardigt. Ten gevolge van de opzegging is franchisenemer verplicht de contractueel overeengekomen aanbiedingsplicht na te komen en dient hij zijn winkel te koop aan te bieden en over te dragen aan franchisegever. franchisegever dient voorschot koopsom te betalen; definitieve bepaling van de koopsom kan eventueel later worden vastgesteld.