Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Adverteren via Adwords niet zonder risico!

20 september 2011

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Leeuwarden heeft op 24 augustus 2011 geoordeeld dat het gebruik van een gedeponeerd merk – door een niet merkhouder – voor de betaalde zoekmachine-advertentiedienst Google Adwords niet is toegestaan.

Franchisegever de Scheidingsplanner B.V. (met ± 80 aangesloten franchisenemers) is merkhouder van onder meer het woord/beeldmerk de “Scheidingsplanner” en “Scheidingsplan”. Scheidingsplanner adviseert op het gebied van beëindiging van relaties en is marktleider op dat gebied in Nederland. Een concurrent van haar (hierna: de Concurrent) is een organisatie die zich op dezelfde markt en in dezelfde branche begeeft.

Op enig moment constateert de Scheidingsplanner dat  de Concurrent ten onrechte gebruik maakt van de handelsnaam en merknaam “Scheidingsplanner” en “Scheidingsplan”, onder meer door gebruik van die woorden als zoekterm via Google Adwords. Franchisegever vordert in kort geding o.m. staking van dat gebruik door de Concurrent.

De Voorzieningenrechter stelt eerst vast dat sprake is van voldoende spoedeisend belang en dat er geen rechtsregel is die de Scheidingsplanner verplicht om, alvorens een gerechtelijke procedure te starten, eerst een klachtprocedure bij de zoekmachine Google te voeren.

De Voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de Concurrent gebruik maakt dan wel heeft gemaakt van onder meer het zoekwoord “de Scheidingsplanner” voor de betaalde zoekmachine-advertentiedienst Google Adwords.

Ten aanzien van het gebruik van Adwords is in diverse uitspraken van het Europese Hof van Justitie bepaald dat – kort gezegd – de merkhouder (exclusief) gerechtigd is een adverteerder te verbieden om gebruik te maken van zijn merk voor Adwords reclame voor zover het betreft dezelfde waren/diensten èn indien daardoor de “gemiddelde internetgebruiker” niet kan weten of die betreffende waren/diensten afkomstig zijn van de merkhouder (verwarringsgevaar).

De Voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de betreffende beeld/woord merken (“Scheidingsplanner” en “Scheidingsplan”) door de franchisegever zijn gedeponeerd en voorts dat geen toestemming is verleend aan de Concurrent om daarvan gebruik te maken.

Tevens stelt de Voorzieningenrechter vast dat zowel de franchisegever als de Concurrent zich beide richten op de scheidingsbranche en dat zij beide actief zijn in Nederland. De Voorzieningenrechter constateert dan dat de Concurrent aldus reclame maakt voor dezelfde diensten als die waarvoor de beeld/woordmerken door de Scheidingsplanner zijn ingeschreven.

Tenslotte stelt de Voorzieningenrechter vast dat het voor de gemiddelde internetgebruiker niet duidelijk is dat zij via de getoonde (door de Concurrent gesponsorde) link (na intoetsen van de zoekwoorden “Scheidingsplan” en/of “Scheidingsplanner”) niet verwezen wordt naar de website van de franchisegever danwel één van diens franchisenemers.

In dit kader overweegt de Voorzieningenrechter dat de Scheidingsplanner veel heeft geïnvesteerd in haar naam, merk en formule en dat zij landelijk en regionaal adverteert, dat zij markleider is terwijl de Concurrent een kleinere speler in de markt is en dat deze in haar advertentie die verschijnt via Google Adwords op geen enkele wijze de indruk wegneemt dat zij is gelieerd aan de organisatie van franchisegever.

Al met al oordeelt de Voorzieningenrechter dat aldus voldoende aannemelijk is geworden dat  door het gebruik via Adwords van de gedeponeerde merken sprake is van verwarringgevaar bij de gemiddelde internetgebruiker.

De conclusie van de Voorzieningenrechter luidt dat in deze zaak aan de norm van het Europese Hof van Justitie voor wat betreft het gebruik van Adwords is voldaan en dat franchisegever de Scheidingsplanner, als merkhouder, gerechtigd is aan de Concurrent te verbieden via de Google Adwords inbreuk te maken op de door haar gedeponeerde woord/beeldmerken. De Concurrent wordt door de Voorzieningenrechter o.m. veroordeeld om elk gebruik van de gedeponeerde namen en merken te staken en gestaakt te houden.

In het belang van de franchisenemers is franchisegever verplicht om elke inbreuk op de merk- en handelsnamen van de franchiseformule tegen te gaan met het oog op verwarringgevaar èn in het kader van het behoud van de concurrentiepositie.

Als franchisenemer dient u er bij uw advertentiecampagnes en andere uitingen, waaronder eventueel via AdWords campagnes of andere uitingen op uw website of via het internet, goed op bedacht te zijn dat u geen inbreuk maakt op bestaande (gedeponeerde) merken van anderen. Gezien de vergaande consequenties die een merkinbreuk met zich mee kan brengen – waaronder kostbare procedures maar ook waardeloos geworden investeringen in naams- of merkbekendheid – adviseren wij u bij twijfel altijd (tijdig) deskundig advies in te winnen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 september 2011