Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

AH Pick-up-Point: omzet-afpak-punt?

4 juni 2013

In de supermarktbranche is op dit moment veel te doen omtrent de opening van zogenaamde AH Pick-up-Points (PUP’s). Albert Heijn opent afhaalpunten voor haar klanten op allerlei locaties. AH-directeur Cees van Vliet zou in dat verband hebben gezegd: “Wij maken met onze franchisenemers afspraken over locaties, niet over klanten”. AH acht zich kennelijk vrij om overal waar zij wenst PUP’s te openen, zij het dat er wel een “principe-afspraak” zou liggen om geen PUP te openen in het exclusiviteitsgebied van franchisenemers.

Het lijkt mij dat die “principe-afspraak” keihard zal moeten zijn. Immers; in het exclusiviteitsgebied van een franchisenemer blijf je als franchisegever weg. De exclusiviteit is één van de kernelementen van franchising. Zonder de bescherming van exclusiviteit heeft franchising geen zin; waarom zou je immers veel geld betalen aan je franchisegever (inclusief franchisefees) als je vervolgens concurrentie wordt aangedaan door nota bene diezelfde franchisegever in je eigen exclusieve gebied? De exploitatiemodellen en prognoses zijn ook vrijwel altijd op exclusiviteit gebaseerd.

Van een concurrent mag je concurrentie verwachten, daar werk je immers niet mee samen, daar betaal je geen vergoedingen aan en daar spreek je niet mee af dat je assortiment zult afnemen, je winkel op voorgeschreven wijze zal inrichten, de formule zal hanteren, etc., etc.. Van je franchisegever mag je niet alleen verwachten dat deze zich houdt aan exclusiviteit maar ook dat deze zich onthoudt van het aandoen van concurrentie aan haar eigen franchisenemers! Zodat recht wordt gedaan aan de franchiseovereenkomst zijnde een overeenkomst die baat brengt aan zowel franchisegever als franchisenemer, aldus ook diverse rechterlijke uitspraken over franchise.

Net als bij bijvoorbeeld webwinkelverkoop zal de omzet van de PUP’s per saldo ten koste gaan van de “gewone” winkelverkoop. Als wordt gekanibaliseerd op de omzet van eigen filialen van Albert Heijn maakt dat niet uit omdat de opbrengst dan ten goede komt aan franchisegever Albert Heijn; als echter wordt gekanibaliseerd op omzet van franchisenemers dienen die natuurlijk gecompenseerd te worden. Dat “PUP-klanten” (deels) uit een andere regio komen, bijvoorbeeld omdat mensen op de terugweg naar huis (buiten hun woongebied) even langs een PUP rijden om boodschappen op te halen, maakt niet dat er geen afspraken te maken zijn over compensatie van franchisenemers. Dat het ingewikkeld zou zijn om rechtvaardige compensatieafspraken te maken, is al helemaal geen excuus om niet te compenseren; het probleem is immers niet de compensatie maar de PUP zelf die kanibaliseert en waarvan Albert Heijn kennelijk heeft besloten dat die de moeite waard zijn om op te richten. Dan moet je ook niet moeilijk doen over compensatie van franchisenemers die daar veel last van ondervinden.

Compensatie zou kunnen bestaan uit vergoedingen maar ook uit bijvoorbeeld extra ondersteuning aan franchisenemers die geconfronteerd worden met PUP’s in de nabijheid van hun afzetgebied. Ook zou Albert Heijn rekening kunnen houden bij de besluitvorming over de locaties en de mogelijkheid om de exploitatie van een PUP als eerste aan franchisenemers aan te bieden. Zo zijn er ongetwijfeld nog veel modellen en modaliteiten te bedenken die zowel aan de positie van franchisenemers als franchisegever recht doet. Waar een wil is, is een weg!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 4 juni 2013