Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Belang franchisers veronachtzaamd

10 juni 2013

Kees Kan: ‘PUP’s strijdig met belang ondernemer’

HAARLEM – Pick Up Points zijn strijdig met de belangen van zelfstandige AH’ers. ‘Van een franchisegever mag je verwachten dat die zich onthoudt van concurrentie van eigen franchisenemers.’

Nee, advocaat Kees Kan uit Haarlem heeft geen contact gehad met AH-franchisers. Wel is hij geïnteresseerd in de juridische aspecten van de PUP’s. Hij ziet een discussie die eerder ontstond rond internetverkopen. ‘De geschiedenis herhaalt zich. Grote retailondernemingen denken zelf te kunnen bepalen op welke wijze zij hun omzet willen vergroten. Dat was met internetverkopen zo en dat is nu met de PUP’s zo. Terwijl ze weten dat het ten koste gaat van de omzet van hun franchisepartners’.

Het zou goed zijn als er een proefproces wordt gestart om die handelswijze te toetsen, zegt Kan. ‘Het gaat om de principiële vraag: mag je als franchisegever voorbijgaan aan de belangen van je franchisenemer als je zeker weet dat het ten koste gaat van diens omzet?’

U weet het antwoord al.
‘Inderdaad, dat kan dus niet.’

Waarom niet?
‘Omdat een franchisegever een zorgplicht heeft ten opzichte van de franchisenemer. Dat aspect wordt nogal eens vergeten, maar is hier aan de orde. Mijn zienswijze is: het belang van de franchisenemer wordt hier veronachtzaamd. Zowel franchisegever als franchisenemer hoort baat te hebben bij de relatie en dat is bij de PUP’s niet het geval.’

Het is moeilijk na te gaan hoeveel omzet AH’afpakt’.
‘Dat is geen argument. Ik geloof trouwens ook niet dat het zo lastig is. Er kan bij de PUP’s best nauwkeurig worden bepaald waar die klanten vandaan komen.’

 

Dit interview werd gepubliceerd in Distrifood week 23 – 8 juni 2013

interview mr. Kees Kan inzake Pick Up Points AH

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 10 juni 2013