Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Belang van de huurovereenkomst voor de franchisenemer

19 augustus 2014

In de nieuwsitems van franchisehulp.nl worden regelmatig veel voorkomende problemen tussen de franchisegevers en de franchisenemer toegelicht. Vaak worden deze problemen veroorzaakt doordat één van de partijen zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst niet kan of wil nakomen.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de verhuurder van de franchisenemer ook diens franchisegever is. De onderliggende huurovereenkomst is echter ook van groot belang voor de franchisenemer. Zo is vorige week een nieuwsitem geplaatst op franchisehulp.nl over het beconcurreren van de huurder door de verhuurder. In de zaak die hierbij als voorbeeld werd gebruikt, ging het tussen twee verschillende formules, Deen en de Jumbo. De juridische relatie tussen deze partijen was enkel die van verhuurder-huurder. Beide partijen exploiteerden hun eigen formule.

Als de franchisegever echter ook de verhuurder van de franchisenemer is dan gelden andere wettelijke bepalingen voor de relatie verhuurder-huurder dan in de relatie franchisegever-nemer. Zo bestaan er wettelijke beperkingen voor de wijze van opzeggen en de duur van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte. Hierbij geniet de huurder vaak bescherming. Dit betekent dat de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst gezien kunnen worden als twee op zichzelf staande overeenkomsten, ongeacht het feit dat sprake is van dezelfde contractspartijen.

Zo geldt onder meer dat een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte tenminste voor de duur van vijf jaar moet worden afgesloten. Verder moet een huurovereenkomst ook uiterlijk een jaar van tevoren door één van de partijen worden opgezegd. Deze bepalingen zijn van dwingend recht, hetgeen inhoudt dat niet ten nadele van de huurder van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Als er een discussie loopt met de franchisegever is het daarom van belang om te kijken of de oorzaak van de discussie voortvloeit uit de verplichtingen van de franchiseovereenkomst of van de huurovereenkomst omdat bij elke overeenkomst andere regels van toepassing zijn. Win daarom bij twijfel tijdig juridisch advies in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 19 augustus 2014