Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Collectief van franchisenemers (franchisecollectief)

Naast een franchiseraad (geen rechtspersoonlijkheid) en/of een vereniging (of een coöperatie) van franchisenemers (wel rechtspersoonlijkheid) kunnen de individuele franchisenemers zich ook collectief organiseren zonder formele organisatievorm (franchisecollectief). Soms kan het raadzaam zijn om met twee of meer franchisenemers gezamenlijk op te trekken (als franchisecollectief) bijvoorbeeld indien er een collectief gevoeld conflict is met franchisegever over de nakoming van verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Indien de wanprestatie van de franchisegever “collectief” wordt gevoeld kan het zinvol zijn om gezamenlijk op te trekken om een vuist te maken. Voordeel van gezamenlijk optreden is dat een sterkere positie ontstaat dan in geval van een individueel optreden en voorts dat de kosten van advies en bijstand kunnen worden gedeeld. Ook kan in geval van een collectief gevoeld franchiseprobleem het collectieve karakter bijdragen aan (extra) overtuigingskracht in geval van onderhandelingen met franchisegever of een gerechtelijke procedure. Het gezamenlijk optrekken heeft meestal alleen zin indien de betreffende franchisenemers ook daadwerkelijk te maken hebben met dezelfde problemen en dezelfde oorzaak. Nadeel van een collectief optreden kan zijn dat individuele belangen worden achtergesteld of dat collectieven “uit elkaar worden gespeeld”. Het is belangrijk om van tevoren goed na te denken en in te schatten of de franchise problematiek en de situatie een collectieve aanpak verdient of juist niet.