Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Concurrentiebeding niet overtreden; geen boete!

5 februari 2016

Geen sprake van overtreding van een concurrentie- en relatiebeding door ex-franchisenemer. Geen boete verschuldigd. Vorderingen franchisegever afgewezen!

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland heeft in kort geding geoordeeld dat geen sprake is van overtreding van een concurrentie- en relatiebeding door ex-franchisenemer.

De zaak

In deze zaak ging het om een franchiseformule (“123Wonen”) voor de bemiddeling in huur- en verhuur van woningen. Franchisegever (123FranchiseBV) heeft een franchiseovereenkomst gesloten met franchisenemer voor o.a. de rayons Utrecht/Amersfoort/’t Gooi. Vanwege onvrede over de samenwerking heeft franchisenemer na ruim één jaar de franchiseovereenkomst tussentijds ontbonden. Vervolgens onderhandelen partijen over de beëindiging en voorwaarden daarvan. Er worden diverse afspraken gemaakt, waaronder de afspraak dat het concurrentiebeding niet geldt voor de drie door ex-franchisenemers bediende rayons maar daar buiten wel. Uiteindelijk bereiken partijen (toch) geen volledige overeenstemming over alle beëindigingsvoorwaarden. Er wordt ook geen schriftelijke vaststellingsovereenkomst opgesteld.

Volgens franchisegever maakt ex-franchisenemer zich vervolgens schuldig aan concurrerende (bemiddelings) activiteiten buiten de vrijgestelde rayons.

In kort geding vordert franchisegever onder meer een verbod tot het verrichten van bemiddelingsactiviteiten alsmede een voorschot op verschuldigd geworden boetes ad 50.000 euro (twee overtredingen ad 25.000 euro).

Oordeel Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Ten eerste stelt hij vast dat van een overtreding geen sprake is nu niet is gebleken dat ex-franchisenemer in strijd met de gemaakte afspraken buiten de vrijgestelde rayons heeft bemiddeld in de huur / verhuur van woningen. Het feit dat op de website van ex-franchisenemer panden van buiten de vrijgestelde rayons worden aangeboden betekent niet dat ex-franchisenemer daarmee het concurrentiebeding heeft overtreden. Die panden worden namelijk aangeboden door andere makelaars. Als een bezoeker van de website op één van die panden “klikt” wordt de bezoeker doorgelinkt naar de eigen website van de betreffende makelaar met wie dan eventueel verder zaken kan worden gedaan. Die bemiddeling kan niet worden toegerekend aan ex-franchisenemer. Aldus is van overtreding van het concurrentiebeding geen sprake. De vorderingen van franchisegever worden afgewezen met veroordeling van haar in de kosten van de procedure.

Boetebeding

Interessant is verder nog dat franchisegever ook aanspraak maakte op een boetebeding hoewel daarover schriftelijk niets was vastgelegd. Franchisegever meende echter dat voldoende vast stond dat partijen overeenstemming hadden bereikt over het concurrentiebeding en dat een en ander zou worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ook al hebben partijen uiteindelijk geen vaststellingsovereenkomst opgesteld, volgens franchisegever was het voldoende aannemelijk dat de bedoeling was dat in die vaststellingsovereenkomst dan ook een boetebeding zou zijn opgenomen en dat daarvoor zou zijn aangeknoopt bij het boetebeding uit de franchiseovereenkomst (waarin een boete ad 25.000 per overtreding was opgenomen).

De Voorzieningenrechter oordeelt echter dat niet vast is komen te staan dat partijen wilsovereenstemming hadden over de opname van een boetebeding in de op te stellen vaststellingsovereenkomst. Dat is onvoldoende uit de gewisselde correspondentie gebleken. Hoewel een boetebeding niet aan vormvoorschriften is gebonden (behalve in geval van arbeidsovereenkomst, dan moet het beding schriftelijk zijn overeengekomen) zal indien het beding niet schriftelijk is vastgelegd  niet snel mogen worden aangenomen dat een franchisenemer daarmee heeft ingestemd gezien de aanzienlijke financiële gevolgen die een dergelijk beding kan meebrengen.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 5 februari 2016