Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

10. Is een franchiseraad er voor de belangen van franchisenemers?

3 februari 2015

In principe niet. Een franchiseraad is een overlegorgaan waarin franchisenemers en franchisegevers bij elkaar komen om te overleggen over tal van onderwerpen die de formule aangaan. Bijvoorbeeld over het assortiment, reclame, logistiek, enz. Dit overlegorgaan is (ook) bedoeld om de formule zo goed mogelijk te laten functioneren, ervaringen uit te wisselen en om draagvlak te creƫren voor bepaalde besluitvorming. Meestal heeft de franchisegever het (uiteindelijke) beslisrecht in een franchiseraad tenzij in een reglement bepaalde instemmingsrechten voor de franchiseraad zijn overeengekomen. Een franchiseraad heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan dus niet zelfstandig optreden.

Een vereniging van franchisenemers is meestal een beter orgaan om de belangen van franchisenemers te behartigen. In een vereniging zijn alleen de franchisenemers lid en zij vergaderen in beslotenheid terwijl de vereniging ook als rechtspersoon kan optreden. Het bestuur van een franchisenemersvereniging geldt bij grotere franchiseorganisaties vaak als gesprekspartner van de franchisegever over belangrijke zaken die de formule en alle franchisenemers aangaan.

Geschreven door:

Franchisehulp

Gepubliceerd op: 3 februari 2015