Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

2. Ik heb voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst exploitatieprognoses ontvangen van mijn franchisegever. Deze prognoses komen niet uit. Heb ik recht op schadevergoeding?

2 februari 2015

Dat hangt ervan af. Prognoses zijn geen garantie voor een bepaalde omzet of winst. Indien echter blijkt dat de afgegeven prognoses fouten bevatten dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding op grond van dwaling en misschien ook op grond van onrechtmatige daad. De fouten moet wel door franchisenemer worden bewezen. Dat kan bijvoorbeeld door het raadplegen van openbaar beschikbare informatie (bijvoorbeeld: planologische distributieonderzoeken die vaak zijn gepubliceerd op de gemeentelijke websites) of door deskundigen. Indien niet duidelijk is hoe de prognoses tot stand zijn gekomen kunt u hier ook naar vragen bij uw franchisegever; afhankelijk van de reactie kunt u dan eventueel nader onderzoek doen of een deskundige inschakelen.

Geschreven door:

Franchisehulp

Gepubliceerd op: 2 februari 2015