Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

8. Indien mijn franchiseovereenkomst eindigt, stopt mijn huurovereenkomst dan ook?

3 februari 2015

Nee, de huurovereenkomst kent een eigen beëindigingsprocedure en dient afzonderlijk te worden opgezegd. Indien partijen overeenstemming hebben over een beëindiging kan de huurovereenkomst in overleg worden beëindigd. Is er geen overeenstemming dan is toestemming van de rechtbank nodig om de huur te beëindigen. Of die toestemming wordt verleend, hangt van de situatie af. In elk geval eindigt een huurovereenkomst in zo’n geval nooit eerder dan nadat er een vonnis of arrest is gewezen. Indien de huurovereenkomst is gekoppeld aan de franchiseovereenkomst is nog steeds een vonnis (of arrest) nodig om de huurovereenkomst te laten eindigen tenzij er van tevoren toestemming is gevraagd en gekregen van de kantonrechter voor een zogenaamd “afwijkend beding”. In dat laatste geval heeft de Kantonrechter tevoren – nadat hij franchisenemer en verhuurder heeft gehoord – in een vonnis bepaald dat de huurovereenkomst in bepaalde situaties ook zonder rechterlijke tussenkomst kan eindigen. Dat is echter uitzondering op het dwingendrechtelijke huurrecht systeem dat ervan uitgaat dat de huurovereenkomst doorloopt totdat deze door een rechterlijke beslissing is geëindigd.

Geschreven door:

Franchisehulp

Gepubliceerd op: 3 februari 2015