Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Stijging aantal rechtszaken Franchising

8 januari 2018

Het aantal gepubliceerde franchising uitspraken op www.rechtspraak.nl is in 2017 aanzienlijk toegenomen. Op het zoekwoord “franchiseovereenkomst” volgen achtereenvolgens de volgende aantallen treffers:

2011: 35

2012: 35

2013: 46

2014: 50

2015: 57

2016: 45

2017: 101

Het aantal gepubliceerde franchising zaken vertoont sinds 2012 een consequente stijging, met een éénmalige knik (daling) in 2016 gevolgd door een zeer sterke stijging (meer dan verdubbeling) in 2017.

Maar liefst 43 van de 101 in 2017 gepubliceerde franchising zaken betreffen arresten van Gerechtshoven. Van de Hoge Raad werden in 2017 vier franchising – arresten gepubliceerd, hetgeen ook relatief hoog te noemen is (2016: 2, 2015: 1, 2014:1, 2013: 2, 2012: 1).

Deze statistische gegevens over aantallen gepubliceerde franchising zaken verdienen uiteraard enige nuances zoals:

  • sommige treffers zien op meerdere zaken tussen franchisenemers met hun franchisegever en betreft dus feitelijk hetzelfde geschil;
  • sommige treffers betreffen juist één procedure waarin een geschil is behandeld tussen meerdere franchisenemers (en/of de vereniging van franchisenemers) en hun franchisegever;
  • bij arresten van de Hoge Raad wordt ook de bijbehorende conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad gepubliceerd;
  • de meeste uitspraken worden niet gepubliceerd;
  • veel zaken worden op “zitting” geschikt waarna geen eindvonnis of publicatie volgt;
  • het betreft hier slechts resultaten op de zoekterm “franchiseovereenkomst”; met andere zoektermen zullen andere en meer treffers volgen; zo is bijvoorbeeld een licentieovereenkomst vaak ook een franchiseovereenkomst ook al wordt die niet als zodanig benoemd in de procedure.

De voorgaande nuances gelden uiteraard voor alle onderzochte jaren 2012-2017. Wat opvalt blijft de de relatief enorme stijging van het aantal gepubliceerde franchising arresten en vonnissen in 2017. Mogelijk wijst dit op een toenemende “verharding” in de onderlinge verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer, de toegenomen maatschappelijke belangstelling (in Nederland en Europa) voor franchising en de (on)balans c.q. onderlinge (machts)verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer, de Nederlandse Franchise Code, de concept Franchise Wet en de Wet Acquisitiefraude.

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 8 januari 2018