Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Autotaalglas: duidelijk voor(r)uitzicht?

20 juli 2015

Het regent overnames en fusies op het ogenblik. Ook franchiseorganisaties zijn daarbij betrokken. Denk aan bijvoorbeeld Albert Heijn/Delhaize, Optie 1/the Phone House, Hunkemöller en Maxeda. Bij al die overnames spelen verschillende afwegingen een rol waarbij de overnemende partij voordelen verwacht zoals vergroting van marktaandeel, kostenbesparingen, verbeterde rendementen voor aandeelhouders, etc.. De overnemende partij is logischerwijs “in de lead” voor wat betreft de koers van de nieuwe organisatie.

Ook de overname van franchiseorganisatie Autotaalglas door Belron (Carglass) is zo’n voorbeeld. Deze is begin juni 2015 aangekondigd via een persbericht waarin beide bedrijven eensgezind melden hoe goed de overname is voor beide organisaties.

Belron is het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van ruitreparaties en ruitvervanging met vestigingen in meer dan 30 landen. In Nederland is zij actief onder het merk Carglass met 56 eigen servicecentra en een hoofdkantoor in Son. Autotaalglas is een franchiseorganisatie met 54 franchisenemers en een hoofdkantoor in Tilburg, op 35 kilometer van Son. Carglass is marktleider in Nederland, gevold door Autotaalglas. Nummer 1 lijft nummer 2 in, ervan uitgaande dat de ACM geen roet in het eten gooit.

Op de website van Carglass stond in juni een interview met de heer Gérard Damski, region-general manager Belron. Gevraagd naar de voordelen van de overname antwoordt hij dat hij “synergie verwacht in de logistieke domeinen”. Meer concreter wordt hij helaas niet. En op de vraag hoe het “franchisemodel” in de Belron organisatie (geen franchise) past, merkt hij op dat er “niets” verandert aan het franchisemodel, dat Belron alleen belang heeft bij “tevreden franchisenemers” en dat beide organisaties onafhankelijk blijven opereren. Wel meldt hij nog dat de markt voor ruitreparatie de afgelopen jaren enorm is gekrompen. Met dat gegeven lijkt de overname niet uit luxe geboren.

Ben benieuwd hoe de komende periode zal verlopen. Zullen de franchisenemers profijt hebben van de “verwachte synergie in de logistieke domeinen”, zullen zij betere rendementen scoren, zal de dienstverlening vanuit het hoofdkantoor op hetzelfde niveau blijven, zal de feestructuur worden  gewijzigd? Zal het aantal franchisenemers toenemen, zal de organisatie onafhankelijk blijven opereren, zal het hoofdkantoor blijven bestaan, zal verder worden geïnvesteerd in de Autotaalglas formule om deze toekomstbestendig te maken? Zullen de franchisenemers bij dit alles worden betrokken en zal de concurrentiestrijd tegen Carglass blijvend voluit worden gevoerd? Of zal Autotaalglas (uiteindelijk) van de markt worden gehaald, zullen franchiseovereenkomsten worden opgezegd, franchisevestigingen worden gesloten of omgebouwd naar Carglass en zal afscheid worden genomen van het franchisemodel en de franchisenemers? Zodat de omzet van Carglass tegen relatief geringe kosten kan worden vergroot en er een concurrent minder is?

Zijn de franchisenemers van Autotaalglas tevoren ingelicht over de overname en is hun mening of input gevraagd? Of zijn zij pas achteraf – toen de overname een voldongen feit was – geïnformeerd? De antwoorden op dit soort vragen, kunnen soms veel zeggen over de te verwachten koers. Ook ben ik benieuwd of de franchisenemers een duidelijke toekomstvisie hebben gekregen van Belron. Over een jaar weten we vast meer.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 juli 2015