Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Bruna: sprookje of realiteit?

15 oktober 2015

Vorige week meldde Bruna in de pers dat zij de franchisefee met een kwart had verlaagd om haar franchisenemers te ondersteunen. Daarover zou overeenstemming zijn bereikt met het bestuur van de Bruna franchisevereniging. Een al langer lopend conflict tussen Bruna en haar franchisenemers zou daarmee zijn beslecht. Een mooi bericht dat je niet vaak tegenkomt.

Nog geen week later melden diverse media dat Bruna hard in aanvaring is gekomen met een groot deel van haar franchisenemers. Diverse misstanden worden genoemd en er zouden zes franchisenemers zijn die een rechtszaak zouden willen aanspannen via advocaat Alex Dolphijn en nog eens honderd ontevreden ondernemers zouden zijn advies hebben gevraagd.

Fred Zeegers, algemeen directeur van Bruna, zegt in een interview zich niet te herkennen in de negatieve geluiden. Hij erkent dat er een groep van ongeveer 20 franchisenemers serieuze financiële problemen heeft en dat de totale debiteurenstand zo’n 4 miljoen euro bedraagt. Verder zouden er vier procedures lopen.
Wat een tegengestelde geluiden! Is het pais en vree of één en al geruzie binnen Bruna? Hoe kan het dat de topman in de pers verklaart dat overeenstemming is bereikt met de franchisevereniging en dat binnen een week zeer negatieve publicaties volgen.

Als Bruna de waarheid spreekt is er niet veel aan de hand. 4 of 6 procedures op een totaal van 288 franchisenemers is niet veel. Als de ondernemers inderdaad het addendum met de feeverlaging tekenen zijn zij kennelijk tevreden met die afspraak die door hun eigen bestuur met Bruna is gemaakt. Maar 100 (of meer) ontevreden franchisenemers is wel veel. Zeker als die allemaal (toch) niet akkoord zijn met de afspraken rond de feeverlaging.

Aandacht verdient de positie van het bestuur van de Bruna franchisenemersverenging. Bruna zou immers met het bestuur overeenstemming hebben bereikt. Als dat zo is, zou verwacht mogen worden dat de Bruna franchisenemers in grote meerderheid achter de gemaakte afspraken staan. Het bestuur vertegenwoordigt immers haar leden en dat zijn normaliter (vrijwel) alle Bruna franchisenemers. Bruna mag verwachten dat het bestuur mandaat heeft om namens haar leden te onderhandelen en afspraken te maken. Dan zou het ook niet gek zijn als Bruna van het bestuur in deze situatie verwacht dat zij publiekelijk steun geeft aan de deal over de feeverlaging. Of juist meldt dat – anders dan door Bruna verkondigd – geen overeenstemming is bereikt. Het bestuur houdt zich tot nu toe echter stil. Dat wekt eerder de indruk dat er grote onrust binnen Bruna is dan dat partijen in een positieve flow zitten. En die indruk is voor geen van partijen gunstig, ook niet voor de franchisenemers van Bruna!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 15 oktober 2015