Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

De NFC is een feit!

1 maart 2016

Op 17 februari 2016 de definitieve NFC gepresenteerd aan Minister Kamp. Na ruim 14 maanden schrijven, input verzamelen en discussies door en onder leiding van een schrijfcommissie van franchisegevers en franchisenemers – versterkt met denktanks en ondersteund door het Ministerie van EZ – is de NFC een feit.

De NFC is een breed gedragen, moderne code en bevat normen voor goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap.

Hoewel de Minister heeft aangekondigd een nadere wettelijke verankering te onderzoeken is duidelijk dat de code niet vrijblijvend is maar in principe op elke franchiseverhouding van toepassing is. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat franchisegevers en franchisenemers zich gedragen overeenkomstig de NFC terwijl de bedoeling is dat ook in de rechtspraak aan de NFC zal worden getoetst. Het is dus een voor de praktijk zeer belangrijke code met veel concreet beschreven normen en uitgangspunten voor franchiseverhoudingen.

De NFC bevat belangrijke verplichtingen voor franchisegevers en franchisenemers. De NFC versterkt de positie van franchisenemers en brengt een betere balans in de verhouding franchisegever- franchisenemer.

De NFC is te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/17/de-nederlandse-franchise-code;

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 1 maart 2016