Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Drempelwaarde stimuleert overleg!

22 juni 2022

De drempelwaarde (artikel 7:921 BW / wet Franchise) geeft franchisenemers een instemmingsrecht bij bepaalde besluiten. Te denken valt aan wijziging van de formule. Of aan het in de markt zetten van een alternatieve formule (naast de bestaande franchiseformule). Als de impact van dergelijke besluiten boven een drempelwaarde uitkomt, hebben franchisenemers een instemmingsrecht. Op die manier kunnen zij invloed uitoefenen op de besluitvorming.

Bij veel formules is overeenstemming bereikt over de hoogte van de drempel. In het algemeen hebben franchisegevers belang bij een zo hoog mogelijke en franchisenemers bij een zo laag mogelijke drempel. Immers bij besluiten met een impact boven de drempel hebben franchisenemers een instemmingsrecht en daaronder niet. In de praktijk blijkt dat franchisegevers en franchisenemers er in slagen om de drempelwaarde in overleg vast te stellen. Een goede drempelwaarde biedt comfort aan franchisegever; deze houdt voldoende ruimte voor doorvoeren van praktische wijzigingen zonder steeds instemming op te hoeven halen. Maar ook aan de franchisenemers; er is voldoende bescherming tegen eenzijdige wijzigingen met grote financiële impact. Dat partijen er in slagen om gezamenlijk de drempel te bepalen bewijst dat zij oog hebben voor de wederzijdse belangen.

Het instemmingsrecht stimuleert het overleg tussen franchisegever en franchisenemer. Besluiten waarmee franchisenemers hebben ingestemd kunnen bovendien op draagvlak en een (meer) soepele implementatie rekenen. Al met al stimuleert de drempelwaarde een goede en hechte samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers. Dat is geheel in lijn met de bedoeling van de Wet Franchise!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 22 juni 2022