Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Instemmingsrecht franchisenemers goed voor franchise!

23 oktober 2019

Instemmingsrechten voor franchisenemers goed voor franchise!

In de concept Wet Franchise krijgen franchisenemers instemmingsrechten als het gaat om aanzienlijke wijzigingen in de franchiseovereenkomst of bij de exploitatie van de formule. Dat is niet meer dan logisch nu franchisenemers veel geld betalen voor het gebruik van de formule en afhankelijk zijn van hun franchisegever voor de uitlevering daarvan.

Door sommigen van franchisegeverszijde wordt dat instemmingsrecht met angst en beven tegemoet gezien. Zij zijn bang dat zij niet meer in volledige vrijheid kunnen beschikken over hun formule en dat zij beperkt worden in hun mogelijkheden om snel te acteren en te innoveren. Die angst is onterecht.

Franchisenemers zijn de uitvoerders van de formule en de oren en ogen van franchisegever. Franchisenemers weten als geen ander hoe de formule in de praktijk uitwerkt, welke onderdelen goed lopen en waar verbeteringen nodig zijn. Door franchisenemers te betrekken bij besluitvorming aangaande de formule kan van die kennis en ervaring optimaal worden geprofiteerd.

De praktijk leert dat wijzigingen met steun van franchisenemers veel beter en sneller kunnen worden doorgevoerd dan zonder die steun. Franchisenemers die overtuigd zijn van nut en noodzaak van  aanpassingen zullen deze omarmen. Wijzigingen waarvan nut en noodzaak niet kan worden aangetoond zullen logischerwijze op weerstand kunnen rekenen. Door instemmingsrechten wordt franchisegever gestimuleerd om voorgenomen wijzigingen  goed onderbouwd te verantwoorden en de voordelen daarvan uit te leggen.

Er kan een spanningsveld bestaan tussen de belangen van franchisegever enerzijds en die van franchisenemers anderzijds. Dat spanningsveld wordt niet worden weggenomen door eenzijdig gedicteerde beslissingen zonder draagvlak. Veel beter is een collectief proces van overleg en besluitvorming met maximale transparantie. Instemmingsrechten dragen daaraan bij.

Franchise behoort voordeel te brengen aan franchisegever èn franchisenemer. Beiden hebben  belang bij een goed functionerende formule, winstgevende rendementen en een gezonde onderlinge verstandhouding. Gezien de gezamenlijke belangen en  wederzijdse afhankelijkheid zijn de instemmingsrechten bij aanzienlijke wijzigingen volstrekt logisch en in het belang van franchisenemers en franchisegever!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 23 oktober 2019