Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Je zal maar C1000 ondernemer zijn …

11 mei 2015

 

Je hebt sinds 1998 een succesvolle C1000. De winkel draait goed, klanten en personeel zijn tevreden en de samenwerking met C1000 loopt gesmeerd. Kortom: niets aan de hand, veel plezier in het winkelen en je bouwt een aardig pensioen op.

Dan wordt C1000 overgenomen door Jumbo. In het begin hoor je nog dat de rode en gele formule naast elkaar zullen bestaan maar al snel wordt duidelijk dat geel en rood geel oplevert: exit C1000.

Denk je eerst nog dat je Jumbo wordt, blijkt dat de NMa het in jouw marktgebied te geel vindt worden en dat mag niet.

Voordat je het weet, ben je doorverkocht aan Ahold en wordt je Albert Heijn. Rood en geel geeft dus blauw. Als je nog wat sputtert, krijg je te horen dat geel en blauw een deal hebben gesloten voor heel veel geld en dat niet wordt gewaardeerd als je dwars gaat liggen. Ook hoor je nog dat jouw winkel van de NMa moest worden verkocht en dat jouw aanstaande overgang niets te maken heeft met honger van blauw en geel naar (nog) meer marktaandeel, omzet en winst.

Voor dat het zover is moet je nog even wat contracten met Albert Heijn tekenen. En om je te stimuleren krijg je prachtige lange termijn prognoses (LTP) voorgeschoteld. In het derde jaar Albert Heijn zit je weer op je huidige C1000 omzet: 300.000 euro per week. Dat wordt je niet één keer verteld maar wel driemaal op schrift dus dan zal het wel kloppen, denk je nog.

Helaas: na een flinke investering en een snelle ombouw blijkt dat de prognoses bij lange na niet gehaald worden. De gemiddelde omzet na ombouw is uiteindelijk niet de voorgespiegelde 300.000 maar slechts een karige 210.000 euro per week.

Na ombouw naar blauw ga je in sneltreinvaart financieel de vernieling in. Niets helpt, wat je ook doet. Je ontvangt nog een bescheiden financiële tegemoetkoming (100.000 euro) voor de achterblijvende omzet op grond van de “brandingregeling” (gek woord trouwens: “brandingregeling”, sta je in de branding – dat klinkt nog best ok – of sta je in brand [minder ok]?). Die regeling is door jouw verenging van C1000 ondernemers met Albert Heijn overeengekomen en is bedoeld om ondernemers bij wie de omzet achterblijft (jij dus) te compenseren. Het blijkt niet meer dan een schijnzekerheid want het werkelijke probleem – onvoldoende omzet – wordt met een beperkte vergoeding niet weggenomen. Erger nog: de regeling geeft Albert Heijn de kans om te zeggen dat ze met een compensatie haar verplichtingen tegenover jou is nagekomen en dat je dus eigenlijk niet moet zeuren.

Even denk je nog dat je er wel uit komt met Albert Heijn: het is toch duidelijk dat jij niet de veroorzaker bent van het probleem. Tot de ombouw was er toch niets aan de hand en runde je 14 jaar succesvol jouw winkel? Geel wilde toch niet verder met rood? En geel en blauw sloten toch een deal? Helaas, je komt bedrogen uit. Gesprekken leveren niets op en de gang naar de rechter volgt.

Wat blijkt: de afdeling “Location Strategy” (in het Engels klinkt zoiets altijd heel indrukwekkend) van Albert Heijn heeft in een eerste prognose een omzetindicatie voor jouw winkel afgegeven van 200.000 tot 250.000 euro per week. Intern wel te verstaan; aan jou is deze indicatie niet gemeld. Dat was waarschijnlijk ook niet de bedoeling omdat de LTP dan niet rond te rekenen was. En dan zou jij vast niet hebben getekend. En dat paste weer niet in de mooie deal tussen geel en blauw waar zoveel geld mee was gemoeid.

Albert Heijn houdt vol dat de LTP zorgvuldig is opgesteld. De rechter oordeelt echter dat Albert Heijn, ondanks dat de rechtbank daar op de zitting uitgebreid naar heeft gevraagd, geen afdoende verklaring heeft gegeven voor het verschil tussen de intern gehouden prognose en de later aan jou gegeven veel rooskleuriger prognose. Daaruit leid de rechtbank af dat de veel gunstiger prognose niet zorgvuldig tot stand is gekomen. In gewoon Nederlands: je bent om de tuin geleid.

Het eindoordeel luidt dat jij hebt gedwaald door toedoen van Albert Heijn en dat jouw schade moet worden vergoed. De hoogte van de schade is echter ingewikkeld en dient in een afzonderlijke procedure te worden vastgesteld. Daar zal vast nog wel de nodige tijd en geld mee zijn gemoeid. En intussen zit jij met een niet rendabele winkel en een enorm (toenemend) vermogensverlies. En anders dan Albert Heijn is dit je enige winkel en ben jij en je gezin ervan afhankelijk voor het levensonderhoud.

Dus nu maar hopen dat alle schade snel wordt vergoed. En dan opnieuw beginnen. Wie weet kan je bij Plus of Coöp opnieuw beginnen. Moet je wel hopen dat ze niet worden overgenomen. Je zal maar C1000 ondernemer zijn ..…

 

 

Kees Kan

www.franchisehulp.nl

www.voltadvocaten.nl

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 11 mei 2015