Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

NFC klaar voor wetgeving!

20 maart 2017

 

 

Recent hebben wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen betoogd dat de NFC niet in de wet moet worden verankerd. Volgens hen moet de code “terug naar de tekentafel” om (gedeeltelijk) te worden herschreven. Reden zou zijn dat er geen draagvlak bij franchisegevers voor de NFC in huidige vorm zou zijn. De code zou te uitgebreid zijn, onderwerpen bevatten die niet in de code maar in een franchiseovereenkomst thuis horen, te veel verplichtingen kennen voor franchisegevers en te weinig voor franchisenemers. De wetenschappers vrezen dat invoering van de NFC tot extra kosten zal leiden die moeten worden doorberekend aan franchisenemers en consumenten en dat daarmee de aantrekkelijkheid van franchise verloren gaat. Zij voorzien zelfs faillissementen!

 

Het is oude wijn in nieuwe zakken ofwel een herhaling van de bezwaren van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) die nog steeds fel gekant is tegen invoering van de huidige code waaraan zij zelf heeft meegeschreven. Het zal geen toeval zijn dat de wetenschappers geassocieerd lid van de NFV zijn.

 

Er is geen enkel nieuw argument te lezen in het betoog van de wetenschappers. De stelling dat invoering zal leiden tot faillissementen is volstrekt ongeloofwaardig en van geen enkel bewijs voorzien. In Australië en de Verenigde Staten – om maar eens twee belangrijke franchise continenten te noemen – functioneert een uitgebreide franchisewetgeving uitstekend.

 

In de NFC staat geen enkele onredelijke bepaling. Dat de code meer plichten voor franchisegevers meebrengt, is logisch nu zij meer balans in de onevenwichtige verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers wil brengen. Het “pas toe of leg uit”-principe biedt franchiseorganisaties bovendien de mogelijkheid om bepalingen die in het specifieke geval minder goed uitvoerbaar zijn, gemotiveerd buiten toepassing te laten.

 

De wetenschappers hanteren bij hun betoog tegen de huidige NFC ten onrechte het uitgangspunt dat deze beoogt “uitwassen tegen te gaan”. Daarmee gaan zij voorbij aan de doelstelling van de NFC: een betere balans brengen in de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers vóór, tijdens en na de samenwerking. De code beoogt geen juridische toets achteraf tegen uitwassen (die is onder het huidige systeem al mogelijk) maar beïnvloeding van redelijk gedrag vooraf. Door toepassing van de huidige NFC zullen alle betrokken partijen bij franchise zich bewuster worden van de wederzijdse belangen. De code geeft duidelijke handvatten voor een meer evenwichtige samenwerking door het stellen van regels over transparantie, integriteit en overleg. Daarmee bevordert de huidige NFC het functioneren van franchise in het algemeen.

 

De Minister heeft duidelijk gecommuniceerd dat hij de branche de kans heeft willen bieden  om tot vrijwillige implementatie over te gaan maar dat hij zo nodig tot een wettelijke verankering over zou gaan. Nu franchisegevers helaas niet bereid zijn gebleken vrijwillig de NFC toe te passen, is wettelijke verankering de aangekondigde logische vervolgstap. Dat is noodzakelijk voor een betere balans tussen franchisegevers en franchisenemers en in belang van het goede functioneren van de gehele franchisebranche!

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 maart 2017