Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

De oorverdovende stilte in franchiseland

11 oktober 2016

Uit een vorige maand gepubliceerd onderzoek van de Rabobank onder franchisenemers in haar netwerk van klanten was één van de conclusies:

“Bijna 40% van de franchisenemers is ontevreden over de samenwerking met de franchisegever. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de financiële verhoudingen. Zo geeft 46% van de franchisenemers aan dat zij onvoldoende toegevoegde waarde ervaren van de franchisegever in verhouding tot de betaalde fees. Ruim 40% geeft aan onvoldoende inkomen te kunnen genereren binnen het verdienmodel van de formule.”

Doel van het onderzoek was om een onderbouwd antwoord te geven op de vraag of de negatieve publiciteit een paar groot uitgemeten voorbeelden betrof of dat sprake is van structurele problemen in de franchisesector.

Nederland kende eind 2015 in totaal 744 franchiseformules en 30.262 franchisevestigingen (bron: website NFV).

46% geeft aan dat zij onvoldoende toegevoegde waarde ervaren in verhouding tot de betaalde fees; omgerekend heerst deze onvrede dan bij 342 franchiseformules en bij 13.920 franchisevestigingen.

Ruim 40% geeft aan onvoldoende inkomen te kunnen genereren binnen het verdienmodel van de formule; omgerekend wordt dan bij 300 formules en bij ruim 12.104 franchisevestigingen door franchisenemers onvoldoende inkomen verdiend.

Er zijn vast nog wat nuances aan te brengen, maar de grote lijn en de conclusies zijn evident. Als de resultaten van het onderzoek kloppen zijn dat ronduit onthutsende cijfers en uitkomsten en lijkt er sprake van structurele problemen in de franchisesector.

Het is in de publiciteit opvallend stil geweest rond deze toch opzienbarende uitkomsten van het onderzoek. Hoe is dat mogelijk? Is het in de franchisesector misschien gewoon de norm dat 40% van alle franchisenemers onvoldoende inkomen genereert met het uitbaten van een franchiseformule en is het wat dat betreft niets nieuws onder de zon?

Het zou interessant zijn als de Rabobank of NFV onder haar leden een vergelijkbaar onderzoek instelt bij franchisegevers. Zijn 40% van alle franchisegevers ook ontevreden over de met hun formule gegenereerde winsten?

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 11 oktober 2016