Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Overname Glasgarage: glasheldere toekomst?

2 december 2015

Glasgarage is vorige maand overgenomen door Belron, het grootste bedrijf ter wereld in ruitreparatie met vestigingen in 34 landen en een omzet van rond de 3 miljard euro. Belron is de moedermaatschappij van Carglass en – na een eerdere overname medio dit jaar – van Autotaalglas. Carglass is geen franchise organisatie, Glasgarage en Autotaalglas zijn dat wel.

Gevraagd naar de redenen van de overname medio 2015 van Autotaalglas kwam vanuit Belron een summiere reactie. Veel verder dan “verwachte synergie in logistieke domeinen” ging de toelichting niet.

De toelichting op de overname van Glasgarage is ditmaal wat uitgebreider. De voormalige eigenaar van Glasgarage (Emil Voorhorst) stelt dat het in een krimpende markt van belang is om schaalvoordelen te realiseren met het oog op de technische doorontwikkeling van de formule en de technische complexiteit van het product. De technische kennis en financiële kracht is bij Belron aanwezig. Vanuit Belron wordt aangevoerd dat met de overname logistieke voordelen zijn te behalen zijn en inkoopkracht kan worden versterkt. Het zelfstandige merk Glasgarage zal blijven net als het hoofdkantoor.

Na de overname heeft Belron op de Nederlandse markt ongeveer 54 Autotaalglas franchisevestigingen, 125 Glasgarage franchisevestigingen en 50 Carglass filialen. Elk met een eigen hoofdkantoor en eigen ondersteuning. Dat lijkt veel voor in totaal rond de 230 vestigingen in ruitreparatie in een krimpende markt. Hoewel Belron – net als bij de overname van Autotaalglas – naar buiten toe communiceert dat de drie formules afzonderlijk gehandhaafd zullen blijven, zou het mij niet verbazen als op termijn wordt gereorganiseerd naar één formule. Er is voor Belron dan veel kostenvoordeel te behalen.

Vanuit franchisegever Glasgarage bezien is de overname op het oog wel begrijpelijk. In een krimpende markt moet steeds efficiënter worden gewerkt en dan lijkt een samengaan met een speler van wereldformaat geen slechte optie. Daarmee kan meer inkoopkracht worden gerealiseerd, geprofiteerd van aanwezige know how en meer financiële armslag. Daarmee geeft Glasgarage als franchisegever ook invulling aan haar verplichting om de franchiseformule up-to-date te houden en aantrekkelijk te laten zijn voor haar franchisenemers en hun klanten. Wel is de vraag in hoeverre Glasgarage garanties heeft gekregen voor de nakoming van alle verplichtingen uit de franchiseovereenkomsten en het overeind houden van de franchiseformule en zoja, voor hoe lang? In dat kader is ook interessant of Glasgarage voorafgaand overleg heeft gevoerd met de franchisenemers (of vertegenwoordigers in de franchiseraad of van de Glasgarage franchisenemersvereniging). Zijn aan hen bepaalde toezeggingen gedaan? De toekomst zal duidelijk maken welke kant het opgaat.

Interessant is ook nog het totale marktaandeel van Belron op de Nederlandse markt. In een recent onderzoek van Automotive zegt 76 procent van de Nederlandse autobezitters hun laatste ruitschade bij Carglass te hebben laten herstellen, een kleine 20 procent noemde Autotaalglas en Glasgarage scoorde 4 procent. “Als je deze steekproef extrapoleert naar de totale markt, zou Belron dus een marktaandeel hebben van 98%” aldus het bericht op de website van Automotive van 10 november 2015.

Daarmee “gloort” een monopoliepositie op de Nederlandse markt voor Belron. Dan komt de mededinging in het geding en zou verwacht mogen worden dat de ACM in beeld komt. Volgens Belron bestaat er echter geen verplichting om de overname aan te melden bij de ACM. Dat zou betekenen dat niet is voldaan aan beide (cumulatieve) eisen voor het aanmelden van de overname te weten:

  1. De wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven in een jaar is in totaal meer dan 150 miljoen euro
  2. En minstens 2 van de betrokken bedrijven hebben binnen Nederland een jaaromzet van 30 miljoen euro of meer.

Glasgarage zal vermoedelijk niet voldoen aan de tweede eis; dan is er ook geen meldplicht. De ACM kan nog wel zelfstandig onderzoek verrichten. Dat deed zijn eerder in 2011 toen zij concludeerde dat de marktmacht van Carglass op de Nederlandse markt in 2009 – ten opzichte van 2004 – juist was afgenomen en er geen gevaar voor oneerlijke concurrentie werd geconstateerd. Gezien de toegenomen marktmacht van Belron in 2015 ben ik benieuwd of die constatering nog steeds opgeld doet of dat de ACM alsnog in actie komt.

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 2 december 2015