Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Welkom op de vernieuwde website van Franchisehulp.nl!

23 maart 2015

Een nieuwe website met een nieuwe “look & feel” maar met dezelfde missie: het verschaffen van zoveel mogelijk juridische informatie aan alle franchisenemers in Nederland. Zodat een informatieachterstand ten opzichte van franchisegevers zoveel mogelijk kan worden voorkomen en franchisenemers goed geïnformeerd op elk moment de juiste beslissingen kunnen nemen!

Na vijf zeer succesvolle jaren onder franchisehulp, waarbij vele duizenden vragen van franchisenemers per email en per telefoon door het team van franchisehulp (vrijblijvend, zonder kosten en binnen 24 uur) zijn behandeld en met tienduizenden bezoeken aan onze website, was het tijd voor verdere optimalisering van onze website en hulpdienst.

Franchisehulp is begin 2010 gestart omdat er geen fora waren die zich uitsluitend richtten op versterking van de positie van franchisenemers. Daar was behoefte aan omdat franchisenemers vaak een grote achterstand in juridische kennis hebben ten opzichte van hun franchisegevers, die meestal ruimschoots budget vrijmaken om zich juridisch te laten voorlichten. Voor franchisenemers is dat laatste (budget-technisch) niet altijd mogelijk terwijl er ook een ”natuurlijke” terughoudendheid is om juridisch advies in te winnen. Daardoor ontstaan ongelijke posities, onevenwichtige verhoudingen en discussies met vaak onrechtvaardige uitkomsten. Franchisehulp probeert dat zoveel mogelijk tegen te gaan door voorlichting en toegankelijke juridische hulp.

De afgelopen jaren heeft Franchisehulp veel franchisenemers geadviseerd die buiten hun schuld – bijvoorbeeld door verkeerde prognoses, te weinig ondersteuning of begeleiding of een onrendabele formule – in grote problemen waren gekomen. Soms door bemiddeling en overleg en als het niet anders kon: door het starten van een procedure. Ook is Franchisehulp veel geraadpleegd door franchisenemers die in vroegtijdig stadium duidelijkheid wilden over hun juridische positie juist ter voorkoming van problemen.

Franchisehulp publiceert zoveel mogelijk franchise-jurisprudentie (uitspraken/vonnissen). En altijd vanuit de positie van de franchisenemer. Wat kan een franchisenemer leren van een vonnis, hoe kan daarmee rekening worden gehouden in de praktijk en wat zegt het over de wederzijdse rechten en plichten? Door meer kennis en bewustwording kunnen franchisenemers beter uitgerust en meer gelijkwaardig hun franchisegever tegemoet treden. Meer gelijkwaardig? Ja, geheel gelijkwaardig zal namelijk nooit lukken. Een franchiseorganisatie heeft nu eenmaal meer kracht, middelen, financiën en adviseurs om haar belangen te behartigen. En dat is maar goed ook want zij moet niet alleen de eigen belangen maar ook die van de formule en de aangesloten franchisenemers dienen. En daar zijn veel (financiële) middelen, (mens) kracht en (juridische en marketing) kennis voor nodig.

Is dat dan erg, die ongelijkwaardigheid? Nee, zo lang franchisenemers zich er maar goed bewust van zijn, is dat niet erg. Zo lang ook die ongelijkwaardigheid maar niet wordt gebruikt om onredelijke besluiten door te voeren. Het gaat pas mis als kracht als ”macht” en middelen als ”wapens” worden misbruikt. Franchisehulp probeert dat tegen te gaan door zoveel mogelijk informatievoorziening en concrete hulp ter beschikking te stellen aan alle franchisenemers in Nederland! Zodat alle franchisenemers in Nederland zich bewust zijn van hun juridische positie en mogelijkheden en altijd goed geïnformeerd kunnen beslissen. Op weg naar een evenwichtige ongelijkwaardigheid!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 23 maart 2015