Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Wettelijke voorstellen ter verbetering van positie franchisenemers?

14 juli 2016

Goed nieuws voor franchise en de positie van franchisenemers! Afgelopen week is in het Europees Parlement een studie openbaar gemaakt over de impact van de Europese mededingingsregels op het functioneren van franchise op de Europese markt.

De verwachting is dat Europarlementariër Dennis de Jong (SP) aan de hand van deze studie een rapport zal opstellen met voorstellen om de positie van franchisenemers in Nederland te verbeteren, aldus de nieuwsbrief van Franchise+ van vandaag.

Patricia Hoogstraten (Vakcentrum en lid van de schrijfgroep NFC) heeft als reactie op het rapport, in een presentatie aandacht gevraagd voor de nog altijd bestaande disbalans in de posities van franchisenemers en franchisegevers en de noodzaak tot verbetering van het evenwicht. Bijvoorbeeld wordt gewezen op het belang van goede pre-contractuele informatie aan franchisenemers, de onwenselijke effecten van non-concurrentiebedingen en het belang van de NFC die voor een betere balans moet zorgen.

Zie ook het bericht in de nieuwsbrief van Franchiseplus met daarin de link naar de presentatie:

Artikel Rapport Europees Parlement over Franchise of download de presentatie direct .

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 14 juli 2016