Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Enkele tips bij het aangaan van een contract met een internationale franchise

7 oktober 2014

 

Het komt steeds vaker voor dat een franchiseformule uit het buitenland zich in Nederland wenst te vestigen. Hiervoor gaat men dan op zoek naar Nederlandse franchisenemers die de formule in Nederland willen uitrollen.

 

Dit proces is voor beiden partijen vaak spannend en interessant maar brengt ook automatisch enkele (juridische) obstakels met zich mee.

 

Het zal in dit soort situaties eerder regel dan uitzondering zijn dat de (toekomstige) Nederlandse franchisenemer een Engelstalige franchiseovereenkomst moet ondertekenen. Reden hiervoor is dat de franchisegever (nog) geen Nederlandse dochtervennootschap heeft die dit voor haar rekening kan nemen.

 

Buitenlands recht en buitenlandse rechter

In deze franchiseovereenkomsten zal het recht van het land waar de franchise vandaan komt op de franchiseovereenkomst van toepassing worden verklaard of een ander land niet zijnde Nederland. Dit geldt ook voor de bevoegdheid van de rechter in het geval een geschil tussen partijen ontstaat.

 

Een franchisenemer dient zich in dit soort gevallen op voorhand goed te realiseren dat bij een geschil (groot of klein) hij naar het land van de franchisegever zal moeten om zijn recht te halen of zich te verweren.

 

Dit houdt direct ook in dat in dat (buiten)land een advocaat dient te worden ingeschakeld. Dit zal altijd meer kosten, tijd en moeite met zich meebrengen dan als Nederlands recht op de franchiseovereenkomst van toepassing is verklaard en de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.

 

Cursussen & trainingen

Vrijwel iedere franchisegever zal van zijn franchisenemers verlangen om cursussen en trainingen te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en technieken van de franchiseformule. Bij de situatie zoals hiervoor beschreven zal dit vaker wel dan niet inhouden dat deze cursussen of trainingen niet in Nederland gevolgd kunnen worden maar dat de franchisenemer naar het land van de franchisegever dient af te reizen. Ook dit wordt door (toekomstige) franchisenemers geregeld over het hoofd gezien en leidt tot een onaangename investering in tijd en geld.

 

Kortom, het aangaan van een buitenlandse franchise kan voor beiden partijen zeer interessant zijn. Wel dient de franchisenemer goed op te letten op de gevolgen die de structuur franchisegever (buitenland) – franchisenemer (Nederland) voor de franchisenemer met zich meebrengt.

Geschreven door:

Roy Brands

Roy Brands is sinds 2010 advocaat en adviseert sinds 2013 veelal over franchise en franchise gerelateerde (juridische) onderwerpen. Roy staat met name individuele franchisenemers en collectieven van franchisenemers bij. Hij publiceert geregeld over juridische franchise kwesties en maakt zich hard voor meer evenwicht en gelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers.

Gepubliceerd op: 7 oktober 2014