Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchisegever aansprakelijk voor niet verstrekken exploitatiebegroting

2 februari 2010

Op 26 januari 2010 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een franchisegever aansprakelijk is voor het niet verstrekken aan franchisenemer van een exploitatiebegroting voor de eerste twee franchisejaren.

Het Hof komt tot haar oordeel omdat franchisegever zich contractueel heeft verbonden tegenover haar franchisenemer om deze exploitatiebegroting uiterlijk bij ondertekening van de franchiseovereenomst te verstrekken. Het betreft hier “een essentieel onderdeel van de contractuele verplichting van franchisegever, die ertoe strekte om een onervaren franchisenemer tegen zichzelf te beschermen en hem in staat te stellen om een afgewogen beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van de franchiseovereenkomst. Door de exploitatiebegroting niet te verstrekken heeft franchisegever franchisenemer veeleer in een avontuur gestort dan hem een verantwoorde start laten maken.”

Een ingebrekestelling was niet nodig nu contractueel een fatale termijn voor het verstrekken van de begroting was afgesproken: uiterlijk bij ondertekening van de franchiseovereenkomst.

Ontbinding van de franchiseovereenkomst gerechtvaardigd; franchisegever veroordeeld tot terugbetaling van entreefee, reclamefees en renteschade.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 2 februari 2010