Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchisegever aansprakelijk wegens onrechtmatig profiteren van overgelopen franchisenemer!

17 augustus 2010

Franchisegever aansprakelijk wegens onrechtmatig profiteren van overgelopen franchisenemer!

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat franchisegever Huis&Hypotheek Nederland onrechtmatig heeft gehandeld door een franchiseovereenkomst te sluiten met een franchisenemer die contractueel nog gebonden was aan (concurrent) Hypotheek Visie Centrale. Op grond van haar bestaande franchiseovereenkomst met Hypotheek Visie Centrale was het franchisenemer verboden om zich aan te sluiten bij een concurrerende formule. Dit verbod was Huis&Hypotheek – als professioneel franchisegever met veel kennis en ervaring – bekend althans behoorde haar bekend te zijn. Door desalniettemin actief mee te werken aan de overstap en daarvan ook te profiteren (de franchisenemer nam al haar klanten en omzet mee) heeft Huis&Hypotheek Nederland onrechtmatig gehandeld en is zij (mede) aansprakelijk voor de schade van Hypotheek Visie Centrale.

De “truc” om onder het concurrentieverbod uit te proberen te komen door de vader van franchisenemer (destijds 63 jaar, elektricien van beroep en geen enkele affiniteit of kennis van de hypotheekbranche) de franchiseovereenkomst met Huis&Hypotheek Nederland te laten ondertekenen, ging niet op. In tegendeel: de rechtbank beschouwde deze “dekmantel”-constructie juist als een bevestiging van het bewust profiteren en faciliteren van de overtreding van het concurrentieverbod.

Huis&Hypotheek wordt – naast franchisenemer – door de rechtbank hoofdelijk aansprakelijk bevonden voor de schade die Hypotheek Visie Centrale heeft geleden.

N.B.: Uit dit vonnis blijkt maar weer dat concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten serieus moeten worden nageleefd of tevoren moeten worden uitonderhandeld, indien franchisenemer een overstap naar een andere (concurrerende) formule overweegt. Overtreding van een concurrentiebeding kan zeer verstrekkende gevolgen hebben! Het “omzeilen” van een concurrentieverbod door indirect of via een derde toch concurrerende werkzaamheden te ontplooien is zeer risicovol met kans op grote schadeclaims. Overigens blijkt uit deze uitspraak dat een concurrent franchisegever die meewerkt aan een ongeoorloofde overstap evenzeer aansprakelijk kan zijn voor alle schade. Win bij twijfel altijd tijdig advies in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 17 augustus 2010