Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchisegever dient selectiecriteria overnamekandidaat bekend te maken!

14 december 2011

De rechtbank Utrecht heeft op 30 november 2011 geoordeeld dat franchisegever The Phone House Netherlands Franchise BV onzorgvuldig heeft gehandeld door geen enkel onderzoek te doen naar de geschiktheid van een door franchisenemer aangedragen kandidaat die de franchisevestiging zou overnemen.

De rechtbank heeft als uitgangspunt gehanteerd dat The Phone House als franchisegever in principe beleidsvrijheid heeft om te bepalen wie zij als beoogde overnemende kandidaat franchisenemer accepteert en met wie zij een selectieprocedure ingaat,

 tenzij de weigering daartoe jegens de aandragende franchisenemer niet meer als redelijk kan worden aangemerkt.

De zittende franchisenemer had de vestiging eerst aan franchisegever aangeboden en – nadat deze had aangegeven de vestiging niet over te zullen nemen – vervolgens zelf een kandidaat franchisenemer aangedragen die de vestiging wilde overnemen voor 185.000 euro waarvan 150.000 euro voor goodwill. 

Door zonder enig onderzoek en slechts op basis van een tijdens één gesprek ontstaan (negatief) gevoel de betreffende kandidaat te weigeren heeft franchisegever onzorgvuldig gehandeld en onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de franchisenemer. De weigering is door franchisegever bovendien op geen enkele wijze toegelicht. Dit alles kwalificeert de rechtbank als onzorgvuldig nu de franchisegever op zijn minst enig onderzoek had behoren te doen naar de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat dat verder gaat dan een enkel eerste (kennismakings)gesprek. Ook behoort The Phone House de afwijzende beslissing behoorlijk te motiveren zodat de zittende franchisenemer inzicht krijgt in de wensen van franchisegever en de concrete eisen waaraan een kandidaat overnemer dient te voldoen.

Uiteindelijk leidt deze onzorgvuldigheid niet tot schadeplichtigheid omdat de zittende franchisenemer onvoldoende heeft gesteld op basis waarvan inzicht gekregen kan worden in de mogelijke geschiktheid van de kandidaat franchisenemer waardoor (uiteindelijk) onvoldoende is komen vast te staan dat – indien The Phone House wel zorgvuldig onderzoek had gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat –  franchisegever wel zou hebben meegewerkt (moeten meewerken) aan een overdracht van de vestiging aan de voorgedragen kandidaat franchisenemer.

Van belang is dat indien u als franchisenemer een kandidaat aandraagt bij uw franchisegever om uw franchiseonderneming over te nemen, u duidelijk inzicht heeft in de eisen die uw franchisegever  stelt aan een kandidaat franchisenemer. In een al wat ouder vonnis heeft de Voorzieingenrechter bij de rechtbank Haarlem geoordeeld dat een franchisegever haar selectiecriteria bekend dient te maken zodat een franchisenemer weet welke eisen gelden voor een overname kandidaat. In een vonnis van de rechtbak Breda uit 2001 is geoordeeld dat het een franchisegever niet (zonder meer) vrij staat met een kandidaat franchisenemer te onderhandelen over een ander vestigingspunt indien die kandidaat door een zittende franchisenemer is voorgedragen in het kader van een gewenste overname van diens franchisevestiging. Doet franchisegever zulks toch, dan is sprake van onzorgvuldig handelen en onrechtmatige daad. Voormelde uitgangspunten zijn in deze zaak nog eens herhaald. Indien de kandidaat voldoet aan de bekend gemaakte criteria zal een franchisegever niet snel de aangedragen overname kandidaat kunnen weigeren!  

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 14 december 2011