Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchisegever (Hypotheker) dient franchisenemers te beschermen tegen beschadiging formule!

1 juni 2010

De Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam heeft op 9 april 2010 beslist dat franchisegever De Hypothekers Associatie gerechtigd was een drietal franchiseovereenkomsten (met één en dezelfde franchisenemer) te ontbinden nu o.m. door het handelen en nalaten van deze franchisenemer de goede verstandhouding met toezichthouder AFM en haar reputatie in het gedrang komen. Franchisegever heeft – juist ook met het oog op de belangen van de overige aangesloten franchisenemers –  groot belang bij een goede verstandhouding met AFM en groot belang bij een goede en onberispelijke reputatie van haar formule (De Hypotheker) en haar organisatie. Alle aangesloten franchisenemer verrichten hun diensten op basis van een door AFM aan franchisegever verleende collectieve vergunning. Franchisegever heeft tegenover die andere aangesloten franchisenemers een grote verantwoordelijkheid – en dus een groot belang – om die vergunning en de goede verstandhouding met de AFM geen gevaar te laten lopen.

N.B.:

Een franchisegever is tegenover haar (andere) franchisenemers verplicht op te treden tegen een franchisenemer die door zijn handelen of nalaten de franchiseformule en -organisatie (en daarmee ook de belangen van de overige franchisenemers) schaadt! Doet franchisegever dat niet dan kan deze daarop worden aangesproken.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 1 juni 2010