Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

franchisenemer niet gehouden aan concurrentiebeding!

29 september 2016

De rechtbank Overijssel heeft op 21 september 2016 geoordeeld dat een franchisenemer geen boetes verschuldigd is vanwege overtreding van het concurrentiebeding.

Franchisegever, Blue Gum, besteedt opdrachten voor montage en plaatsing van keukens uit aan haar franchisenemers die in ruil daarvoor fee verschuldigd zijn. De franchiseovereenkomst bevat een concurrentiebeding en een boetebeding. Op grond daarvan is het franchisenemer verboden gedurende twee jaar na het einde van de franchiseovereenkomst concurrerende activiteiten te verrichten.

Na het einde van de franchiseovereenkomst ontstaat er een geschil tussen partijen. Franchisegever vordert in rechte een boete ad 352.000 euro in hoofdsom vanwege vermeende overtreding van het (non) concurrentiebeding omdat (ex) franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst concurrerende activiteiten heeft ontplooid.

De rechtbank wijst de vordering af met de motivering dat franchisegever geen rechtens te beschermen belang heeft bij naleving van het non-concurrentiebeding. Immers strekt een concurrentiebeding – volgens vaste rechtspraak – ertoe om specifieke overgedragen know-how te beschermen tegen gebruik daarvan voor concurrerende activiteiten. In deze zaak is echter niet gebleken dat franchisegever enige specifieke know how heeft overgedragen aan franchisenemer zodat er ook geen belang is bij handhaving van het concurrentiebeding.

Interessant is ook de overweging dat handhaving van het concurrentiebeding in deze zaak in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Vast staat namelijk dat franchisegever in verzuim verkeerde met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens franchisenemer. Franchisegever kan vanwege dat verzuim dan niet langer aan franchisenemer verwijten dat deze trachtte in zijn levensonderhoud te voorzien met de betreffende concurrerende activiteiten.

De vaste lijn in de jurisprudentie is in dit vonnis aangehouden waarbij handhaving van een concurrentiebeding is getoetst aan specifiek overgedragen know-how en de redelijkheid en billijkheid. Gezien de verstrekkende gevolgen van handhaving van een concurrentiebeding is een strenge toetsing toe te juichen.

 

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 29 september 2016