Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchisenemers: handel verstandig bij onduidelijkheid over uw kredietlimiet!

12 april 2011

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft onlangs geoordeeld dat franchisegever de franchiseovereenkomst met franchisenemer met onmiddellijke ingang mocht opzeggen of ontbinden nu franchisenemer wederrechtelijk gebruik heeft gemaakt van inlogcodes om zodoende autorisatie voor bestellingen te bewerkstelligen.

In deze zaak had de franchisenemer volgens de franchisegever zijn afgesproken kredietlimiet bereikt waardoor franchisenemer geen bestellingen meer kon plaatsen. De franchisenemer stelde echter dat franchisegever

  • a) uitging van onjuiste kredietlimieten en
  • b) ten onrechte gerealiseerde bonussen niet uitbetaalde waardoor de kredietlimiet in werkelijkheid lager zou zijn.

Omdat vanwege de kredietstand bestellingen niet meer door franchisegever werden geaccepteerd besloot franchisenemer daarop, door gebruik te maken van inlogcodes en autorisatiecodes van werknemers van franchisegever werkzaam op het hoofdkantoor, on-line bestellingen te doen voor zijn twee franchisevestigingen.

Nadat de franchisegever erachter was gekomen dat de franchisenemer had ingelogd onder een andere naam en daarbij bestellingen had gedaan, heeft zij de franchiseovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd dan wel ontbonden.

De hoofdvraag bij deze zaak was of de franchisegever in dit geval inderdaad tot onmiddellijke opzegging mocht overgaan.

De Voorzieningenrechter stelde hierbij de franchisegever in het gelijk. In dit geval had,  volgens de rechter, de franchisenemer onrechtmatig gehandeld door wederrechtelijk gebruik te maken van inloggegevens van derden en het voorwenden van autorisatie bij het plaatsen van bestellingen op krediet. Los van de vraag of franchisegever is uitgegaan van onjuiste kredietlimieten en los van de vraag of ten onrechte bonussen niet zijn uitbetaald, acht de Voorzieningenrechter de handelwijze (wederrechtelijk gebruikmaken van inlogcodes) zodanig onrechtmatig dat ontbinding van de franchise- en huurovereenkomsten gerechtvaardigd was. De franchisenemer wordt vervolgens veroordeeld om de sleutels van de twee winkelruimtes van de franchisevestigingen twee dagen na betekening van het vonnis in te leveren bij franchisegever samen met alle geleverde goederen en inventaris, op straffe van een boete.

Conclusie:

Franchisenemers doen er verstandig aan om tijdig aan de bel te trekken indien onjuiste kredietlimieten worden gehanteerd door de franchisegever. Lost onderling overleg met franchisegever niets op en ontstaan daardoor voor franchisenemer acute problemen – bijvoorbeeld bij de dagelijkse bedrijfsvoering zoals het plaatsen van bestellingen – dan kan desnoods worden getracht om via een kort geding levering van bestellingen af te dwingen. Franchisenemer moet vooral niet “eigen rechter” gaan spelen door afgesproken procedures te omzeilen, al dan niet via wederrechtelijk gebruik van inlogcodes van derden. Daarmee gooit franchisenemer de eigen glazen in en ondermijnt zij (onnodig) haar eigen positie alsook de kans op succes in een eventuele bodemprocedure waarin schadevergoeding zou kunnen worden gevorderd als gevolg van de ontbinding van de franchise- en huurovereenkomsten. Win bij twijfel tijdig advies in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 12 april 2011