Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchiseovereenkomst geldt zo lang bedrijfspand in gebruik is!

31 maart 2010

De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 december 2009 geoordeeld dat een samenwerkingsovereenkomst tussen franchisegever Schuitema en een (C 1000) franchisenemer is aangegaan voor de duur van het gebruik van het bedrijfspand (supermarkt). In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald:

“De ondernemer verbindt zich vanaf ondertekeningsdatum en gedurende de duur van het gebruik van het bedrijfspand …. althans voor in ieder geval de tijd van tenminste 15 jaar lid te worden en te blijven van de door Schuitema gestichte verkooporganisatie.”

De Rechtbank oordeelt dat uit de tekst van deze bepaling duidelijk blijkt dat partijen hebben afgesproken dat de samenwerking is aangegaan voor zolang de franchisenemer het gebruik heeft van het bedrijfspand waarin de C 1000 supermarkt is gevestigd, maar in ieder geval voor de duur van 15 jaar. Dat betekent volgens de Rechtbank dat de samenwerking voor minimaal 15 jaar is aangegaan, maar dat deze nadien voortduurt zolang franchisenemer het bedrijfspand in gebruik heeft. Het feit dat franchisegever Schuitema bij aanvang van de samenwerking een financiële bijdrage heeft geleverd aan franchisenemer gebaseerd op een exploitatiebegroting van 15 jaar doet daar niets aan af. Franchisegever en franchisenemer zijn bovendien professionele partijen die zich bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst hebben laten bijstaan door professionele adviseurs zodat partijen gehouden zijn aan de (letterlijke) tekst van de samenwerkingsovereenkomst!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 31 maart 2010