Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Geldt bij verlenging franchiseovereenkomst vernieuwde tekst?

26 februari 2010

Veel franchiseovereenkomsten bevatten de clausule dat – indien de franchisenemer de franchiseovereenkomst na de einddatum wenst te verlengen – franchisenemer de tekst van de meest actuele franchiseovereenkomst moet accepteren. Franchiseovereenkomsten worden in de regel immers regelmatig aangepast “tijdens de rit”. Vrijwel altijd is echter ook een termijn bepaald waarbinnen moet worden opgezegd of moet worden aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie. Vaak geldt daarvoor een termijn van minimaal één jaar. Wat nu als franchisenemer tijdig gebruik maakt van zijn verlengingsmogelijkheid, maar nadien de tekst van de franchiseovereenkomst wordt aangepast. Moet franchisenemer die aangepaste tekst dan accepteren voor de verlengingsperiode?

De rechtbank Arnhem heeft bepaald dat indien franchisenemer tijdig (in dat geval: 1 jaar voor het einde van de franchiseovereenkomst) aangeeft zijn franchiseovereenkomst te verlengen, de op dát moment geldende tekst van de franchseovereenkomst geldt voor de te verlengen franchiseovereenkomst. Nadien aangebrachte wijzigingen door franchisegever in de franchiseovereenkomst gelden dan dus niet voor de betreffende franchisenemer die reeds gebruik heeft gemaakt van zijn verlengingsrecht. Franchisenemer kan dus niet verplicht worden om die (nadien) gewijzigde bepalingen te aanvaarden. Vrijwillig aanvaarden kan uiteraard wel.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 26 februari 2010