Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Wijziging franchiseovereenkomst bij verlenging afdwingbaar?

5 september 2017

In een onlangs gepubliceerd vonnis van de rechtbank Rotterdam kwam een in de praktijk veel voorkomende vraag aan de orde: is een franchisenemer verplicht in te stemmen met de nieuwste versie van de franchiseovereenkomst bij verlenging?

Franchisegever Bram Ladage (verse handgesneden frites – franchiseformule) zegt de franchiseovereenkomst met een franchisenemer op omdat deze de nieuwste versie van de franchiseovereenkomst (bij een verlenging) niet wil tekenen. Deze betekent ten opzichte van de bestaande overeenkomst een aanzienlijke verslechtering van de positie van franchisenemer. Volgens de nieuwe versie kan franchisegever het rayon wijzigen, is er een open einde aan marketingkosten, is er een minimum omzetbepaling, een ophoging van het boetebeding en een uitbreiding van het concurrentiebeding.

Als franchisenemer wijst op de aanzienlijke verslechtering van zijn bestaande positie en aangeeft dat hij deze aan zijn advocaat ter beoordeling wil voorleggen, zegt Bram Ladage de franchiseovereenkomst op. Zij beroept zich op de bestaande franchiseovereenkomst dat franchisegever het recht geeft op te zeggen

                   “indien van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd de franchiseovereenkomst te laten voortduren.”

De Voorzieningenrechter oordeelt dat van Bram Ladage had mogen worden verwacht, te meer gezien de zeer lange franchiserelatie van bijna 20 jaar, dat zij de mogelijkheid om verder te onderhandelen met franchisenemer zou hebben onderzocht. Door op te zeggen zonder die mogelijkheid te onderzoeken, is Bram Ladage te snel over gegaan tot opzegging van de franchiseovereenkomst. Onder die omstandigheden is van een situatie dat van franchisegever “in redelijkheid niet kan worden verlangd de franchiseovereenkomst voort te laten duren“, geen sprake.

Volgens het vonnis is de opzegging van de franchiseovereenkomst aldus op onjuiste gronden gedaan zodat deze rechtsgevolg mist. De franchiseovereenkomst is dan ook niet geëindigd maar door blijven lopen. Franchisegever krijgt een gebod opgelegd om de franchiserelatie voort te zetten op straffe van een forse dwangsom.

Bij een verlenging van de franchiseovereenkomst wordt vaak de nieuwste versie – met gewijzigde voorwaarden – aangeboden. Het is belangrijk dat partijen over die (formule) wijzigingen goed communiceren en het belang van het (wel of niet) doorvoeren daarvan met elkaar bespreken. Zij dienen zich daarbij redelijk jegens elkaar op te stellen. Het “slikken of stikken-model” dat hier door franchisegever werd gehanteerd om de nieuwe franchiseovereenkomst af te dwingen, werd door de rechtbank terecht niet gehonoreerd.

 

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 5 september 2017