Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Gevolgen van de recent in werking getreden Wet consumentenrechten

2 september 2014

Sinds 13 juni 2014 is de Wet consumentenrechten in werking getreden.

 

Voor veel franchisenemers die (ook) via internet verkopen, brengt deze wet wijzigen met zich mee waar zij wellicht niet bij stil staan maar die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Het betreft – onder meer – overeenkomsten tussen verkoper en consumenten die worden gesloten ‘op afstand’; koop op afstand.

 

De gevolgen van het niet voldoen aan de nieuwe regelgeving kan voor franchisenemers vervelende consequenties hebben. Los van het feit dat de Autoriteit Consument en Markt toezicht gaat houden op de naleving van deze wet hebben consumenten ingrijpende rechten indien de nieuwe wetgeving door verkoper niet (op de juiste wijze) wordt nageleefd. Een consument kan dan bijvoorbeeld een koop – tot een jaar na het overgaan tot de koop – ontbinden en het gekochte artikel aan de verkoper retourneren (in gebruikte staat) waarbij de verkoper verplicht is de consument zijn geld terug te geven.

 

Kortom, het is zeer van belang om na te gaan of uw (web)winkel voldoet aan de wijzigingen die de Wet consumentenrechten met zich mee brengt.

 

Wat zijn nu deze wijzigen? Twee belangrijke wijzigingen zijn:

 

  • Informatieplicht (web)handelaar

Een belangrijke wijziging is dat de verkoper een vergaande informatieplicht jegens de consument heeft. Informatie over bijvoorbeeld de kenmerken van de goederen, wanneer voor de consument een recht op ontbinding van de koopovereenkomst ontstaat en tot wel 20 andere verplichtingen waarover de verkoper de consument dient in te lichten (voorafgaand aan de koop) dienen voor de consument op een heldere en voor de consument makkelijk te vinden plek te vinden te zijn.

 

  • Herroepingsrecht

 

Voorheen was de verkoper verplicht een via internet (koop op afstand) verkocht product, zonder morren, binnen zeven werkdagen retour te nemen en het geld aan de koper te retourneren (het herroepings- of ontbindingsrecht van de consument). Deze termijn is bij de Wet consumentenrechten gewijzigd in veertien dagen.

Wellicht nog belangrijker dan deze termijn echter is dat de verkoper deze termijn op een – voor de consument – duidelijke wijze (voorafgaand aan de koop) kenbaar maakt; de verkoper moet de consument hierover informeren. Doet de verkoper dit niet dan heeft de consument één jaar de tijd de overeenkomst te ontbinden!

Theoretisch kan het zo zijn dat wanneer een consument een fiets via een webwinkel koopt, op de webwinkel voorafgaand aan deze koop geen melding wordt gemaakt van het herroepingsrecht van veertien dagen, de consument bijna een heel jaar op de fiets mag fietsen, de fiets vervolgens binnen deze éénjaarperiode mag terugsturen aan de verkoper en de verkoper de consument het aankoopbedrag retour moet geven!

 

Kortom, de Wet consumentenrechten brengt enkele nieuwe en vergaande verplichtingen voor (web)verkopers met zich mee waar niet lichtvaardig over moet worden gedacht. Heeft u als franchisenemer een webwinkel, ga dan na of u alle nieuwe wijzigingen heeft geïmplementeerd.

 

 

 

 

Geschreven door:

Roy Brands

Roy Brands is sinds 2010 advocaat en adviseert sinds 2013 veelal over franchise en franchise gerelateerde (juridische) onderwerpen. Roy staat met name individuele franchisenemers en collectieven van franchisenemers bij. Hij publiceert geregeld over juridische franchise kwesties en maakt zich hard voor meer evenwicht en gelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers.

Gepubliceerd op: 2 september 2014