Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Het bedrog van Jumbo en Coop?

28 november 2019

Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro in verband met de overname van de Emté supermarkten. Emté stond er volgens Jumbo en Coop financieel een stuk slechter voor dan eerder uit boekenonderzoek zou zijn gebleken, zo wordt in de pers gemeld. Jumbo en Coop betaalden in totaal 410 miljoen euro voor 130 Emté supermarkten en de organisatie.

Jumbo heeft de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan met overnames. Daaronder die van de (grotere) franchise supermarktorganisaties Super de Boer en C1000. Jumbo en Coop zijn belangrijke spelers in de supermarktbranche met veel winkels, veel ervaring en veel kennis van de markt. Voorafgaand aan de overname was bekend dat de Emté supermarkten al relatief slecht presteerden. Ongetwijfeld is zeer uitvoerig onderzoek verricht door de financieel en juridisch specialisten van Jumbo en Coop naar de waarde van de supermarkten en de franchiseorganisatie. Desondanks gaf CFO Ton van Veen van Jumbo in de pers aan dat het operationele verlies bij Emté veel groter was dan werd gedacht op basis van het boekenonderzoek. Sligro geeft aan zich niet te herkennen in de klacht en de procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

Jumbo en Coop zouden nu (eerst) een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor hebben ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant. Als het verzoek wordt toegewezen zullen getuigen door Jumbo en Coop onder ede kunnen worden gehoord. Een dergelijk verhoor vindt meestal plaats om een partij de gelegenheid te bieden vooraf opheldering te verkrijgen over bepaalde feiten. de gedachte is dat een partij zodoende beter in staat is om de eigen juridische positie te beoordelen en te kunnen beslissen of het raadzaam is om (überhaupt) een procedure te starten. In dat licht bezien zijn Jumbo en Coop kennelijk nog niet geheel zeker van hun zaak anders zou een voorlopig getuigenverhoor waarschijnlijk niet nodig zijn geweest.

In de overnamecontracten zal Sligro ongetwijfeld de nodige disclaimers hebben opgenomen om elke mogelijke aansprakelijkheid af te weren. Ook zullen Jumbo en Coop vast zijn gewezen op de eigen onderzoeksplicht. In die zin heeft de kwestie gelijkenis met zogenaamde prognosezaken waarin franchisenemers ageren jegens hun franchisegevers vanwege bij afgegeven prognoses achterblijvende omzetten en resultaten. Ook in die zaken speelt de vraag of franchisenemer heeft gecontracteerd (franchiseovereenkomst heeft gesloten) op basis van juiste informatie of dat door franchisegever een (veel) te rooskleurig beeld is geschetst. Franchisegevers beroepen zich in dit soort zaken meestal op disclaimers die zijn opgenomen in de franchiseovereenkomsten. Ook wordt franchisenemers niet zelden verweten de eigen onderzoeksplicht te hebben geschonden. Sligro zal zich ongetwijfeld op vergelijkbare wijze verweren jegens de claims van Jumbo en Coop als een procedure wordt ingezet. Alleen al om die reden is het interessant om kennis te nemen van de argumentatie van franchisegevers Jumbo en Coop.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 28 november 2019