Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Hof Den Haag: ongeoorloofde inbreuk op IKEA merk

10 maart 2010

Het Hof Den Haag heeft op 26 januari 2010 geoorloordeeld dat de bouwmarktketen Multimate (Serboucom, meer dan 100 vestigingen in Nederland) op ongeoorloofde wijze inbreuk maakt op IKEA merken. De Multimate log’s lijken teveel op de logo’s en beeldmerken van IKEA waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Met name de gebruikte kleuren(combinatie) geel en blauw komen teveel overeen met IKEA merken. Multimate wordt veroordeeld het gebruik van de betreffende logo’s te staken en haar franchisenemers te informeren dat (ook) zij het gerbuik moeten staken, alles op straffe van dwangsommen.

Uit dit arrest blijkt nog eens dat het de verantwoordelijheid van franchisegever is om in te staan voor het onbeperkte gebruik van haar merken en logo’s. IKEA heeft geageerd tegen de merkinbreuk en gelijk gekregen. Franchisegever Multimate zal na dit arrest alle logo’s moeten vervangen en de daarmee gemoeide kosten zelf moeten dragen. Zij zal deze in principe niet op haar franchisenemers kunnen afwentelen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 10 maart 2010