Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Hoge Raad: acquisitie buiten eigen rayon toegestaan!

14 april 2010

De Hoge Raad heeft op 19 maart 2010 een arrest van het Gerechtshof den Bosch bevestigd waarin is geoordeeld dat een franchisenemer geen contractuele boete is verschuldigd nu de franchiseovereenkomst ten onrechte is ontbonden door franchisegever. Door de ongeldige ontbinding is franchisenemer ook geen (post)contractuele boetes verschuldigd.

De franchisegever had de franchiseovereenkomst ontbonden omdat hij van mening was dat franchisenemer verboden acquisitieactiviteiten had gepleegd buiten zijn rayon. Het Gerechtshof heeft echter geoordeeld dat de acquisitie activiteiten plaats vonden in een “vrij” rayon, in casu een rayon dat niet was toegewezen aan een andere franchisenemer. Franchisenemer was wel degelijk gerechtigd om activiteiten te ontplooien in rayons die nog niet aan andere franchisenemers waren toebedeeld. Het feit dat het “vrije” rayon feitelijk door een andere franchisenemer werd bediend vanuit een ander rayon maakt dit niet anders! De Hoge Raad heeft dit oordeel van het Gerechtshof bevestigd.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 14 april 2010