Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Houding Laurus lijkt op graaien

23 augustus 2009

De houding van Laurus in het conflict met SDB-ondernemer M. van Kippersluis is onredelijk. ‘Het komt er feitelijk op neer dat ze er gratis een vestigingspunt bij willen hebben.’

door Henri Maarse

Advocaat C. Kan van SDB-ondernemer M. van Kippersluis kan er met de pet eigenlijk niet bij. ‘Ik begrijp niets van de houding van Laurus. Ze hanteren een buitengewoon bot standpunt. Ze krijgen er veertig procent extra omzet bij zonder daar ook maar iets tegenover te willen stellen. Sterker nog, ze spannen een kort geding aan om naleving van bestaande contracten af te dwingen. Dat is de
wereld op zijn kop.’

De zaak tussen van Kippersluis en Laurus is om een aantal redenen interessant. Het draait in dit conflict om de contractuele verplichtingen van de ondernemer jegens Laurus. Van Kippersluis heeft zijn winkel vergroot door een naast de ‘oude’ winkel gelegen pand te huren en vervolgens de muur tussen beide zaken door te breken. Van Kippersluis is zelf hoofdhuurder van de ‘nieuwe’ meters in zijn Super de Boer. De oude verkoopvloeroppervlakte huurt hij van Laurus.
De supermarktorganisatie eiste in kort geding dat de ondernemer ook voor het nieuwe deel zijn contractuele afnameplicht zou nakomen. Dat is op zich al vreemd, zegt Kan. ‘Hoe kun je iets eisen als het helemaal niet van jou is?’ Acht u het mogelijk dat Laurus vreest in de toekomst vaker met dit soort situaties te worden geconfronteerd? ‘Gezien de inzet van Laurus bij het kort geding lijkt dat er wel op. Ik sluit ook allerminst uit dat deze zaak consequenties kan hebben voor de verhoudingen tussen ondernemers en organisaties. Maar we moeten ons wel realiseren dat het hier om een bijzondere situatie gaat, omdat van Kippersluis hoofdhuurder is van het nieuwe deel van de winkel.’Stel dat van Kippersluis stopt met zijn supermarkt. Van wie zijn de winkel en de goodwill dan? ‘Voor van Kippersluis’ Hoe gaat het verder nu van Kippersluis vrij kan beschikken over het nieuwe deel van zijn supermarkt? ‘We zouden een bodemprocedure kunnen starten waarbij de ondernemer geld eist van Laurus als bijdrage in de investeringskosten. De kans dat we dat doen is niet groot, omdat Laurus iets van Van Kippersluis wil en niet andersom.’ Wat gaat hij wel doen? ‘Laurus heft een aantal fees over de totale omzet bij de kassa. Eén daarvan, die ik voor het gemak maar even de algemene winstfee noem, wordt voor een deel van de goederen nu niet meer betaald.’ Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe rechtszaak? ‘Dat kan en dan is Laurus opnieuw de eisende partij. Wij willen niet zozeer iets. Wij vinden alleen dat er iets niet van toepassing is. De rechter heeft ons in het gelijk gesteld. Is de kans dat er alsnog een akkoord wordt bereikt tussen Van Kippersluis en Laurus door deze uitspraak groter of kleiner geworden? ‘Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat Laurus zich tot nu toe niet bijster constructief heeft opgesteld. Men eist van alles zonder tegenprestatie. Ze willen er een vestigingspunt bij waarvoor ze ook nog eens niets willen betalen.’ Ondanks herhaalde verzoeken was advocaat E. Vilé, die in deze zaak namens Laurus optrad, niet bereid toelichting te geven op het standpunt van Laurus.

Gepubliceerd in Distrifood 18 NR 46 (16 november 2002)

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 23 augustus 2009