Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Intellectuele eigendom

Franchisegever is eigenaar van de franchiseformule. Deze bestaat onder meer uit de naam, logo, inrichting/inventaris, recept, reserveringssysteem en/of een industrieel procédé. Deze prestaties en onderscheidingstekens worden onder meer beschermd via het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht, het octrooirecht en het tekeningen- en modellenrecht. Deze rechten berusten meestal bij franchisegever. De franchisegever geeft deze rechten, via de franchiseovereenkomst, in gebruik (licentie) aan franchisenemer tegen vergoeding. Deze is gerechtigd – en vaak verplicht – tot het exclusieve gebruik daarvan binnen zijn rayon.

Franchisegever moet erop toezien dat de intellectuele rechten op juiste wijze in de praktijk worden gebruikt. Franchisegever maar ook franchisenemer moeten beide toezien dat derden geen ongeoorloofde inbreuk maken op deze rechten die immers tot bescherming en onderscheiding / herkenning van de formule dienen. Wordt door een derde inbreuk gemaakt op (bijvoorbeeld) een merkrecht van franchisegever dan zal franchisegever moeten optreden teneinde die inbreuk te beëindigen ten behoeve van de franchiseorganisatie en alle franchisenemers.

Franchisegever moet ervoor instaan dat de intellectuele eigendomsrechten op de juiste wijze zijn vastgelegd en geregistreerd. Is zij niet langer tot de eigendom gerechtigd (waardoor derden er gebruik van kunnen maken zonder dat franchisegever daar tegen kan optreden), dan is in principe sprake van wanprestatie van franchisegever indien het exclusieve gebruik aan franchisenemer is gegarandeerd.

In de praktijk kunnen de intellectuele eigendomsrechten (merk, logo, handelsnaam, recept, etc.) problemen opleveren bij ongeoorloofd gebruik door derden of door rayonoverschrijdend gebruik van collega franchisenemers of de franchisegever.

Relevante Uitspraken

Het Hof Den Bosch heeft beslist dat na verkoop en overdracht van handelsnaam en klantenbestand het de verkopende partij (slijterij-wijnhandel) niet is toegestaan om deze te blijven gebruiken. Slechts kopende partij is daartoe exclusief gerechtigd.

De Voorzieningenrechter Leeuwarden heeft beslist dat het slaafs nabootsen van producten (website en bedrijfsplan voor binnenspeeltuinen voor kinderen) van franchisegever door franchisenemer voor eigen bedrijf verwarring bij het publiek veroorzaakt en onrechtmatig is tegenover franchisegever.