Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Internet, website en social media

Domeinnamen
Domeinnamen zijn van groot belang voor het aanhouden van een website. Partijen kunnen over de eigendom en het gebruik van de domeinnamen contractuele afspraken maken zo lang deze maar niet de concurrentie en/of distributie via internet onnodig beperken / belemmeren. Zo kan bijvoorbeeld contractueel worden overeengekomen dat een domeinnaam eigendom blijft van één van partijen en dat het domein aan het einde van de franchiseovereenkomst terug moeten worden gegeven aan één van partijen. Ook kan er een internet protocol worden afgesproken met bepaalde regels en afspraken over het gebruik van internet. Dergelijke contractuele afspraken zijn in principe geldig zolang deze de verkoop via internet niet onnodig belemmeren.

Website
De meeste franchiseorganisaties hebben een centrale website al dan niet met een gekoppelde webshop. Op de centrale website vindt dan veelal verwijzing plaats naar de lokale vestigingen en websites van franchisenemers. Franchisenemers hebben recht op het aanhouden van een eigen website. Dit kan niet worden verboden door een franchisegever. Wel kan een franchisegever bepaalde kwaliteitseisen stellen aan het aanhouden van een website onder meer in het kader van de bewaking van de formule.

Social media
Ook ten aanzien van het gebruik van de formule op social media (facebook, twitter, linked Inn, etc.) kan een franchisegever regels stellen teneinde de kwaliteit, uitstraling en eenheid van de formule te waarborgen. Mits deze het gebruik van social media niet onnodig aan banden legt, zijn dergelijke regels in principe geldig.