Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Reactie van minister Henk Kamp op kamervragen over “misstanden in franchiseland” en mogelijke aanpassing van de franchiseovereenkomst

20 december 2013

Op 17 december 2013 heeft de Minister van Economische Zaken schriftelijk gereageerd op vragen van de tweede kamerleden Mei Li Vos en Recourt (beiden PvdA) over “misstanden in franchiseland” en de mogelijke aanpassing van de franchiseovereenkomst (ingezonden 18 november 2013).

De Minister stelt dat hem geen signalen bekend zijn over een ernstige toename van misstanden. Uit eerder onderzoek (uit 2009) is volgens de Minister niet gebleken dat sprake was van grote misstanden binnen franchiseland.

De door de kamerleden aan de orde gestelde “misstanden” worden door de Minister vooral beoordeeld binnen de problematiek van de verstrekking van ondeugdelijke prognoses. De minister bevestigt in zijn reactie de heersende jurisprudentie die inhoudt dat prognoses moeten berusten op grondig en zorgvuldig onderzoek en dat bij het achterblijven van de resultaten op de franchisegever een extra zorgplicht rust om de franchisenemer(s) van extra bijstand en advies te voorzien. Opneming van een afzonderlijke regeling van de franchiseovereenkomst in de Wet heeft voor de Minister geen prioriteit omdat de huidige wetgeving en rechtspraak voldoende waarborgen bieden om eventuele misstanden aan te pakken.

In onderstaand gelinkte  pdf kunt u de antwoorden van minister Kamp teruglezen.

Beantwoording Kamervragen over franchising

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 december 2013