Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Kruidvat schadeplichtig jegens franchisenemer door onrechtmatige opzegging van huur!

21 juni 2010

De Rechtbank Dordrecht heeft op 21 juni 2010 beslist dat franchisegever Kruidvat onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar franchisenemer (tevens onderhuurder) door bij de opzegging van de hoofdhuurovereenkomst onvoldoende rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van haar franchisenemer.
Ook is beslist dat het einde van de franchiseovereenkomst niet automatisch ook het einde van de huurovereenkomst betekent.

Franchisenemer exploiteerde zijn bedrijf (drogisterij Trekpleister) al ± 15 jaar op dezelfde locatie krachtens een franchiseovereenkomst en een onderhuurovereenkomst met Kruidvat. Kruidvat huurde het pand op haar beurt van de eigenaar / hoofdverhuurder. In verband met het staken van de Trekpleister formule heeft Kruidvat de franchiseovereenkomst met franchisenemer opgezegd. In de opzeggingsbrief is ook opgenomen dat met het eindigen van de franchiseovereenkomst automatisch ook de huurovereenkomst eindigt. Vervolgens heeft Kruidvat ook de hoofdhuurovereenkomst voor de locatie opgezegd.

De rechtbank oordeelt dat de bepaling in de onderhuurovereenkomst dat deze eindigt zodra de franchiseovereenkomst eindigt een doorbreking is van het wettelijke huurbeschermingsregime. Een dergelijke bepaling is alleen geldig indien daarvoor tevoren toestmming is gevraagd en gekregen van de Kantonrechter. Aangezien er geen toestemming is gevraagd is de bepaling niet geldig. Voor een beëindiging van de onderhuurovereenkomst dient een belangenafweging plaats te vinden. Die valt duidelijk in het voordeel uit van de onderhuurder (franchisenemer) nu deze groot belang heeft bij voortzetting van zijn bedrijf op de locatie als zelfstandige (niet gebonden) drogisterij of onder een andere formule. Het belang van Kruidvat bij beëindiging van de onderhuurovereenkomst is nauwelijks aanwezig nu zij het gehuurde niet zelf wil gebruiken als omzetpunt voor een van haar formules. De opzegging van de onderhuurovereenkomst door Kruidvat mist dan ook effect; de onderhuurovereenkomst loopt door!

Verder oordeelt de rechter dat Kruidvat onzorgvuldig tegenover de franchisenemer heeft gehandeld bij de opzegging van de hoofdhuurovereenkomst (met de eigenaar) door ten onrechte geen rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van franchisenemer als onderhuurder. Door de opzegging is de hoofdhuur (wel) geëindigd en zal het gehuurde door Kruidvat (en franchisenemer) moeten worden ontruimd. Daardoor is voortzetting van het bedrijf op de locatie door franchisenemer onmogelijk gemaakt. Ten onrechte heeft Kruidvat bij deze opzegging geen of onvoldoende overleg gepleegd met franchisenemer en onvoldoende gelet op de belangen van franchisenemer. Kruidvat is daardoor verplicht alle schade die franchisenemer lijdt als gevolg van het eindigen van de hoofdhuur te vergoeden!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 21 juni 2010