Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

McDonalds: ontslag werknemer ongeldig

26 januari 2010

Wees voorzichtig met ontslag werknemers, ook indien die in strijd met de huisregels/formule handelen !

De kantonrechter van de Rechtbank Leeuwarden heeft maandag McDonald’s in Lemmer teruggefloten nadat zij een medewerkster op staande voet had ontslagen omdat zij aan een collega een plakje kaas op een hamburger had gegeven terwijl er alleen voor een hamburger was betaald. Het weggeven van het plakje kaas is in strijd met de huisregels van McDonald’s, waarin staat dat het verboden is om producten weg te geven aan familie, vrienden en collega’s’, aldus McDonalds.

De kantonrechter vindt het ontslag echter een te zware maatregel die ontslag niet rechtvaardigt. De kantonrechter wijst er verder op dat het initiatief voor het weggeven van het plakje kaas niet is uitgegaan van de werkneemster, maar van haar collega. McDonald’s heeft volgens de kantonrechter echter geen maatregelen genomen tegen die collega en heeft hiervoor geen goede verklaring kunnen geven.

Ook heeft McDonalds de werkneemster niet in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op haar handelen. De kantonrechter is daarom van oordeel dat McDonald’s kennelijk met twee maten meet, nu deze werkneemster wél, maar de bewuste collega niet op staande voet is ontslagen. Bovendien gaat het slechts om een plakje kaas. De kantonrechter vindt dat McDonald’s met een minder zware maatregel had kunnen volstaan, bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing. De uitspraak van de kantonrechter heeft tot gevolg dat McDonald’s aan de werkneemster alsnog het salaris over vijf maanden, de resterende duur van haar arbeidsovereenkomst, moet betalen.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 26 januari 2010