Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Wet Franchise is aangenomen!

20 juli 2020

De nieuwe Wet Franchise is aangenomen door het parlement! het wachten is nu op de publicatie in de Staatscourant.

Met de nieuwe wet wordt de positie van franchisenemers versterkt en de samenwerking binnen franchise verder verbeterd.

Na een (jaren) lange weg een belangrijke stap voor franchisenemers en franchisegevers.

De wet regelt o.m.:

 • informatieverplichtingen voor en tijdens de franchiseovereenkomst
 • een wachttijd van 4 weken nadat de nodige informatie is verstrekt gedurende welke periode geen eerste franchiseovereenkomst mag worden gesloten
 • de informatie betreft o.m.:
 1. financiële gegevens,
 2. de wijze waarop overleg tussen franchisegever en franchisenemers is geregeld,
 3. de wijze waarop de franchisegever al dan niet met een afgeleide formule in concurrentie kan treden met franchisenemer,
 4. de onderbouwing van beslissingen van franchisegever die aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben voor franchisenemer,
 5. de bij franchisenemer benodigde investeringen,
 6. gedragingen die de franchiseformule betreffen en een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de exploitatie van de formule door franchisenemer,
 7. beoogde wijzigingen in de franchiseovereenkomst,
 • de verplichting van franchisegever om commerciële en technische ondersteuning te verlenen die nodig is voor de exploitatie van de formule.

Verder bepaalt de wet dat in de franchiseovereenkomst moet zijn opgenomen:

 • de wijze waarop wordt vastgesteld welke goodwill aanwezig is in de franchiseonderneming.
 • dat en hoe goodwill die redelijkerwijs aan franchisenemer is toe te rekenen bij beëindiging van de franchiseovereenkomst wordt vergoed aan franchisenemer.
 • dat er tenminste jaarlijks overleg plaats vindt tussen franchisegever en franchisenemer.
 • dat indien er een concurrentiebeding is opgenomen in de franchiseovereenkomst deze slechts geldig is als deze beperkt is tot de duur van 1 jaar na het einde van de franchiseovereenkomst en niet ruimer dan het voor franchisenemer geldende exclusieve gebied.

Ook bepaalt de wet dat een wijziging van de franchiseovereenkomst met gevolgen die een bepaalde financiële drempelwaard te boven gaan voorafgaande instemming vergt van de meerderheid van het vertegenwoordigend orgaan van franchisenemers of toestemming van de betreffende individuele franchisenemer. Hetzelfde geldt ten aanzien van een voorgenomen handeling van franchisegever betreffende de franchiseformule of betreffende een te ontwikkelen afgeleide formule (zonder dat daarvoor de franchiseovereenkomst wordt gewijzigd).

Tenslotte bepaalt de wet dat niet ten nadele van franchisenemer mag worden afgeweken van de Franchise Wet.

Deze wet betekent een wezenlijke verbetering van de positie van franchisenemers!

De nieuwe wet is te vinden op:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200715/publicatie_wet

 

 

 

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 juli 2020