Discussieer mee!

 • Haarlem
 • 01 januari 2019
 • Kees Kan

brief aan staatssecretaris inzake Voorontwerp Wet franchise

de belangrijkste alinea's uit de brief aan de staatssecretaris met opmerkingen en suggesties voor het Voorontwerp Wet Franchise. Het is belangrijk dat de positie van franchisenemers wordt versterkt. De verhouding franchisenemer - franchisegever is onevenwichtig. Dit leidt tot problemen en misstanden...

 • Haarlem
 • 04 april 2018
 • Kees Kan

Harde noodzaak van franchisewetgeving!

Er is harde noodzaak tot franchisewetgeving op korte termijn. De disbalans tussen franchisegever en franchisenemer vloeit voort uit de ongelijke juridische, financiƫle en explolitatie-technische posities.

 • Haarlem
 • 03 maart 2018
 • Kees Kan

Overname formule & positie franchisenemers

franchisenemers worden vaak pas achteraf geconfronteerd met het besluit dat hun formule gaat verdwijnen. Hen wordt niet zelden gedicteerd naar welke nieuwe formule hun vestiging moet worden omgebouwd, met welke nieuwe partij moet worden gecontracteerd. Voor franchisenemers is het van belang om zowel...

 • Haarlem
 • 01 januari 2018
 • Kees Kan

Stijging aantal rechtszaken Franchising

Het aantal gepubliceerde franchising uitspraken op www.rechtspraak.nl is in 2017 aanzienlijk toegenomen. Op het zoekwoord “franchiseovereenkomst” volgen achtereenvolgens de volgende aantallen treffers: 2011: 35 2012: 35 2013: 46 2014: 50 2015: 57 2016: 45 2017: 101 Het aantal gepubliceer...

 • Haarlem
 • 12 december 2017
 • Kees Kan

Etos, Albert Heijn & de NFC

De Etos franchisenemers stonden in kort geding tegenover Albert Heijn in verband met hun bezwaren tegen het gebruik van het Etos huismerk door Albert Heijn. Onder druk van een eerder aangekondigd kort geding had Albert Heijn medio 2017 afgezien van het gebruik daarvan. Enige tijd later voerde Albert...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail