Discussieer mee!

 • Haarlem
 • 12 december 2017
 • Kees Kan

Etos, Albert Heijn & de NFC

De Etos franchisenemers stonden in kort geding tegenover Albert Heijn in verband met hun bezwaren tegen het gebruik van het Etos huismerk door Albert Heijn. Onder druk van een eerder aangekondigd kort geding had Albert Heijn medio 2017 afgezien van het gebruik daarvan. Enige tijd later voerde Albert...

 • Haarlem
 • 11 november 2017
 • Kees Kan

Franchisewetgeving en NFC: alle seinen staan op groen!

In april 2017 is een concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise gepubliceerd. Na consultatie van de betrokkenen en deskundigen uit de franchisebranche zou het wetgevingsproces nu kunnen worden gecontinueerd. De raad voor de Rechtspraak adviseert positief over het concept. Met ...

 • Haarlem
 • 05 mei 2017
 • Kees Kan

Zienswijze wettelijke verankering gedragscode franchise

Tot en met 25 mei 2017 kon een reactie worden gegeven op het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise. Hiermee wordt beoogd de NFC wettelijke status te geven aangezien deze in de branche door m.n. een aantal grotere franchisegevers niet vrijwillig wordt toegepast. De NFC bev...

 • Haarlem
 • 04 april 2017
 • Kees Kan

Weg met het non-concurrentiebeding!

Het non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomsten belemmert franchisenemers in ernstige mate na het einde van de franchiseovereenkomst. Het ontneemt franchisenemers ten onrechte de mogelijkheid om met vergelijkbare activiteiten te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Franchisegever kan het be...

 • Haarlem
 • 03 maart 2017
 • Kees Kan

NFC klaar voor wetgeving!

De NFC in huidige vorm bevat moderne en breed gedragen opvattingen over goed franchisenemer- en franchisegeverschap. De code biedt de nodige waarborgen voor transparantie, integriteit, overleg en redelijk gedrag. Nu vrijwillige implemantatie van de NFC helaas te weinig resultaat biedt, is wettelijke...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail