Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Oplopende betalingsachterstand franchisenemer alsnog reden voor beëindiging franchiseovereenkomst

15 juli 2014

De rechtbank heeft onlangs in een kort geding uitspraak gedaan in een zaak waarin de franchisevestiging vanaf de opening verlies heeft geleden.

De betreffende supermarkt is op 13 mei 2010 geopend. In overleg met de franchisegever blijft de franchisenemer de supermarkt exploiteren, ondanks de tegenvallende omzetresultaten.

Inhoud franchiseovereenkomst

In de franchiseovereenkomst is opgenomen dat de franchisenemer de supermarkt aan de franchisegever te koop moet aanbieden als de franchiseovereenkomst tussentijds wordt beëindigd. Deze afspraak geldt onder meer als de franchiseovereenkomst wordt beëindigd omdat de franchisenemer de afspraken in de franchiseovereenkomst niet nakomt.

Doordat de supermarkt vanaf het begin niet de beoogde omzet behaalt, loopt de franchisenemer een betalingsachterstand bij de franchisegever op. In mei 2013 gaan partijen met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen maar zonder resultaat.

Uiteindelijk zegt de franchisegever in april 2014 de franchiseovereenkomst op vanwege de grote betalingsachterstanden van de franchisenemer. De betalingsachterstand ten tijde van de opzegging bedraagt ruim vier miljoen euro. Na deze opzegging stelt de franchisegever dat de franchisenemer zijn supermarkt aan haar te koop moet aanbieden. De franchisenemer weigert hiermee akkoord te gaan.

In kort geding vordert de franchisegever verkoop van de supermarkt door de franchisenemer. De rechter bepaalt dat de franchiseovereenkomst inderdaad tussentijds kon worden beëindigd vanwege de grote betalingsachterstand. Deze achterstand wordt door de rechter als een tekortkoming (in de nakoming) van de franchiseovereenkomst gezien die de tussentijdse beëindiging rechtvaardigt. De franchisenemer dient daarom zijn supermarkt te koop aan te bieden aan de franchisegever.

Belang voor franchisenemers

Het feit dat de franchisegever de oplopende betalingsachterstand van de franchisenemer toelaat, wil niet zeggen dat de franchisenemer niet alsnog tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst.

In sommige gevallen kan dit betekenen dat de franchiseovereenkomst door de franchisegever tussentijds wordt opgezegd met alle gevolgen van dien. Raadpleeg daarom een externe adviseur als uw omzet direct vanaf de start van uw onderneming achterblijft bij de beoogde omzet.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 15 juli 2014