Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Oplossing voor geschil tussen franchisenemer en werknemer

28 augustus 2014

In de wet is een bepaling opgenomen die het een werkgever en werknemer toestaat om bij veel arbeidsrechtelijke geschillen de kantonrechter te verzoeken – zonder een ellenlange procedure – te oordelen over het geschil tussen partijen. Een franchisenemer zal vaker wel dan niet werknemers in dient hebben. Ook voor hem is deze bepaling dus interessant.

 

Het betreft de 96 Rv procedure. Deze is in het leven geroepen om partijen (in arbeidsrechtelijke kwesties) geld, tijd en energie te besparen en snel een definitief oordeel over een geschil te krijgen. Dit houdt wel in dat bijvoorbeeld andere dan arbeidsrechtelijke (zakelijke) geschillen niet op deze wijze kunnen worden beslecht. Het is te vergelijken met arbitrage alleen dan minder kostbaar.

 

Concreet regelt deze procedure het volgende.

  • Partijen moeten samen er voor kiezen de weg van deze procedure te bewandelen; als een van de partijen geen heil in deze procedure ziet, houdt het op;
  • Partijen mogen ook zelf een kantonrechter in een rechtbank naar keuze kiezen. Ze zijn dus niet gebonden aan de – in alle andere gevallen – dwingende regels omtrent welke rechtbank bevoegd is;
  • Partijen kunnen – in overleg met de kantonrechter – zelf bepalen hoe ze de procedure willen voeren. Een situatie die wel eens in de praktijk wordt gehanteerd is dat partijen samen één verzoekschrift opstellen (met beide standpunten daarin) en de kantonrechter verzoeken om één mondelinge zitting waarna de kantonrechter een beslissing over het geschil neemt;
  • Zeer belangrijk is het volgende. Als partijen zich niet van te voren het recht op hoger beroep voorhouden (dus dit onderling afspreken), is er geen hoger beroep mogelijk. Dit heeft als voordeel dat partijen na deze procedure ‘klaar’ zijn; ze weten waar ze aan toe zijn, er is zekerheid.

 

Het grote voordeel van deze procedure is de snelheid waarmee een geschil kan worden beslecht. Bij een normale procedure bij de kantonrechter zijn partijen zo een jaar verder. Bovendien is de procedure informeel (zonder veel formaliteiten). Dit alles om partijen zelf zo snel mogelijk verder te helpen. Ten slotte is de procedure veel goedkoper omdat hij gewoonweg sneller is afgelopen; advocaatkosten zullen daarmee ook lager uitvallen dan in vergelijking met een normale ‘bodem’ procedure.

 

De 96 Rv procedure is nog een ondergeschoven kindje van de wetgever. Hier moet m.i. verandering in komen. Immers, voor veel kwesties is deze procedure een goede oplossing. Mocht een franchisenemer derhalve in een geschil met een werknemer verwikkeld zijn, weet dan dat ook van deze procedure gebruik kan worden gemaakt.

Geschreven door:

Roy Brands

Roy Brands is sinds 2010 advocaat en adviseert sinds 2013 veelal over franchise en franchise gerelateerde (juridische) onderwerpen. Roy staat met name individuele franchisenemers en collectieven van franchisenemers bij. Hij publiceert geregeld over juridische franchise kwesties en maakt zich hard voor meer evenwicht en gelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers.

Gepubliceerd op: 28 augustus 2014