Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Overtreding concurrentiebeding met grote gevolgen!

7 september 2010

De Hoge Raad heeft op 3 september 2010 een arrest gewezen waarin overtreding van een concurrentiebeding aan de orde was. Hoewel de Hoge Raad een arrest van het Hof Amsterdam heeft  vernietigd, blijkt uit die zaak weer eens hoe groot de impact van een concurrentiebeding kan zijn.

De heer X heeft zijn aandelen in zijn onderneming verkocht aan een Franchisegever (Doe-het-zelf-branche). In de verkoopovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen waarin het de heer X werd verboden de komende vijf jaar concurrerende werkzaamheden te verrichten, op straffe van een dwangsom. De heer X werd vervolgens werknemer van Franchisegever en was vanuit zijn functie verantwoordelijk voor de franchiseformules van Franchisegever. Na een conflict meldt de heer X zich ziek, om zes weken daarna een tweetal B.V’s op te richten. Enkele maanden daarna wordt de arbeidsovereenkomst tussen de heer X en Franchisegever ontbonden.

Vanuit een van de opgerichte B.V.’s levert de heer X automatiseringswerkzaamheden aan dé concurrenten van de ex Franchisegever, te weten aan Serboucom (franchisegever van de Multimate service bouwmarkten franchiseformule). Zowel Serboucom als Multimate zijn opgericht door oud-werknemers van Franchisegever en zijn mogelijk zelfs bekenden van de heer X.

Franchisegever stelt zich op het standpunt dat de heer X het concurrentiebeding uit de verkoopovereenkomst heeft geschonden door diensten te leveren aan de concurrent. Partijen zijn het erover eens dat automatiseringswerkzaamheden niet vallen onder de kernactiviteit van Franchisegever. In die zin is er dus geen strijd met het concurrentiebeding. Maar Franchisegever stelt dat de automatiseringwerkzaamheden zijn gebruikt als dekmantel en dat de heer X – via de opgerichte B.V.’s –  nauw betrokken is (geweest) bij de totstandkoming van de concurrerende formule Multimate. Franchisegever meent dat dat blijkt uit het feit dat de B.V.’s alleen aan Serboucom diensten leveren. Ook blijkt uit de franchiseformule Multimate dat de wijze van automatiseren onlosmakend verbonden is aan het winkelconcept, de werkwijze en dienstverlening van Serboucom.

De Rechtbank Amsterdam laat door een deskundige onderzoeken of de B.V.’s  nog andere klanten hebben. Dat blijkt niet het geval te zijn, waarop de rechtbank de conclusie trekt dat (de automatiseringswerkzaamheden van) de B.V.’s door de heer X zijn gebruikt als “dekmantel”. De Rechtbank veroordeelt de heer X tot betaling van de contractuele boete maar matigt de boete wel tot € 50.000,=.

Het Hof Amsterdam bevestigt het oordeel van de Rechtbank maar ziet – anders dan de Rechtbank – geen aanleiding voor matiging van de boete en veroordeelt de heer X tot betaling van maarliefst € 803.190,=!

Hoewel de Hoge Raad in cassatie oordeelt dat de motivering van het Hof op onjuiste gronden berust en de zaak verwijst naar een ander Hof om de kwestie opnieuw te beoordelen, blijkt uit deze zaak nogmaals duidelijk dat concurrentiebedingen in principe geldig zijn en – bij ovetreding – grote financiële gevolgen kunnen hebben. Wordt via een “truc”, “constructie” of “dekmantel” geprobeerd om het concurrentiebeding te omzeilen dan bestaat het risico dat daar doorheen wordt geprikt. In dit geval leidde dat zelfs tot een zeer hoge (contractueel overeengekomen) boete, waarbij het Hof die boete zelfs niet heeft willen matigen!

Uit deze zaak blijkt weer duidelijk dat indien een franchisenemer overweegt om andere activiteiten te verrichten waarvan niet op voorhand duidelijk is of deze strijdig zijn met een afgesproken concurrentiebeding, het van groot belang is dat tijdig zekerheid wordt verkregen over de werking van het concurrentiebeding. Dit kan door voorafgaand overleg te voeren met de franchisegever of – bijvoorbeeld indien overleg niets oplevert – door (Bijvoorbeeld) in een kort geding ontheffing van het concurrentiebeding te vragen. Win bij twijfel tijdig advies in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 7 september 2010