Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Personeel in dienst bij franchisenemer

Franchisenemer exploiteert zijn franchise-onderneming voor eigen rekening en risico. Personeel dat door franchisenemer wordt aangenomen is uitsluitend bij hem in dienst en niet bij franchisegever. Arbeidsovereenkomsten worden dus met franchisenemer als werkgever aangegaan. Werknemers hebben tegenover de franchisenemer recht op loon, vakantie, doorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc., etc..

Uitgebreide ontslagbescherming

Belangrijk is dat franchisenemer zich goed laat inlichten over alle (on)mogelijkheden van het arbeidsrecht ten aanzien van het in dienst nemen van werknemers. Zo geldt in Nederland een vergaande ontslagbescherming waardoor het niet eenvoudig is om werknemers te ontslaan. Voor beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is vrijwel altijd toestemming nodig van de kantonrechter of het UWV WERKbedrijf. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tijdens de eerste twee jaar in principe wel van rechtswege eindigen, dus zonder dat toestemming van de kantonrechter of het UWV WERKbedrijf.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Het arbeidsrecht biedt de mogelijkheid om tijdens de eerste twee jaar met personeel (maximaal) drie maal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Na twee jaar of vanaf de vierde arbeidsovereenkomst geldt dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en geldt de volledige ontslagbescherming. Indien een franchiseovereenkomst bijvoorbeeld binnen twee jaar zal eindigen, terwijl nog geen zekerheid bestaat over een verlenging, is aan te raden om personeel zoveel mogelijk voor bepaalde tijd in dienst te nemen en niet voor onbepaalde tijd omdat de kans anders bestaat dat de franchiseovereenkomst eindigt en arbeidsovereenkomsten doorlopen met alle problemen, waaronder loondoorbetalingsverplichtingen, van dien. >> Zie ook: Duur / verlenging franchiseovereenkomst

Geheimhoudingsverplichting en concurrentiebeding

Vaak moet het personeel van franchisenemer – naast franchisenemer zelf – tekenen voor een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot vertrouwelijke informatie over de franchiseformule en de franchiseorganisatie. Soms moet het personeel van de franchisenemer ook een concurrentiebeding tekenen met het oog op de bescherming van de belangen van niet alleen de franchisenemer zelf maar ook die van  franchisegever. >> Zie ook: Concurrentie/relatiebeding

Het arbeidsrecht is complex en bij niet naleving van de wettelijke regels kan dat vergaande financiële consequenties hebben. Franchisenemer doet er verstandig aan tijdig deskundig advies in te winnen bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten of arbeidsrechtelijke kwesties.